Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXHĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH2 Câu hỏi của bạn về quy định về tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH3 Câu trả lời của luật sư về quy định về tổ […]

Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH
Đánh giá bài viết

Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

Câu hỏi của bạn về quy định về tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

    Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về việc tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH như thế nào?

Câu trả lời của luật sư về quy định về tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

2. Nội dung tư vấn về quy định về tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

     Sau khi, Bộ nội vụ lên chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH sẽ giao cho trường đào tạo nghiệp vụ BHXH tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH. Việc tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH được thực hiện như sau:

     2.1 Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

     Điều 17 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 về quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH quy định về việc tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH như sau:

     Thứ nhất: BHXH Việt Nam quản lý chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; quản lý và thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương; tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành.

     Thứ hai: Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH chủ trì tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng như sau:

  • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương;
  • Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành;
  • Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ BHXH Việt Nam biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo hướng dẫn của các bộ quản lý chuyên ngành.

     Thứ ba: Trong thời gian chưa biên soạn các tài liệu được phân cấp thì sử dụng tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý do Bộ Nội vụ ban hành.

     Thứ tư: Trường hợp chưa đủ điều kiện tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý thì có thể ký hợp đồng với Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hoặc với cơ sở đào tạo uy tín để triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH

     2.2 Nguyên tắc biên soạn chương trình đào tạo, bồi dưỡng

     Điều 18 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 về quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH quy định về việc nguyên tắc biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH như sau:

     Thứ nhất: Biên soạn mới các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch công chức, viên chức bảo đảm không trùng lặp, có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và thực tiễn; kiến thức tiêu chuẩn ngạch với kỹ năng theo vị trí việc làm.

     Thứ hai: Tổ chức biên soạn các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng vị trí chức danh và các yêu cầu đặc thù của ngành Bảo hiểm xã hội; bảo đảm sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.

     Như vậy, dựa trên những chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngành BHXH đã được lên kế hoạch sắn mà trường đào tạo nghiệp vụ BHXH biên soạn tài liệu bồi dưỡng. Sau đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo từng ngạch bậc, chức vụ theo chương trình do Bộ nội vụ ban hành.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tổ chức biên soạn chương trình đào tạo ngành BHXH, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung