Tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ 2020

Tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ 2020 được xác định theo quy định tại Điều 4 Thông tư 10/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:

TIỀN THUẾ ĐẤT PHẢI NỘP KHI CẤP LẠI SỔ ĐỎ

Câu hỏi của bạn về tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: tôi có một thửa đất đã được cấp sổ đỏ nhưng do sổ đỏ cấp không đúng thẩm quyền nên đã bị thu hồi. Nay tôi muốn xin cấp lại sổ đỏ cho mảnh đất này thì có phải nộp thêm tiền thuế đất không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ:

2. Nội dung tư vấn về tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ:

     Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Trên thực tế tiền sử dụng đất thường được gọi là tiền thuế đất khi cấp sổ đỏ. Vậy trong trường hợp cấp lại sổ đỏ thì nộp tiền thuế đất như thế nào?

2.1 Trường hợp thu hồi và cấp lại sổ đỏ

Tại Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định:

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, các trường hợp thu hồi sổ đỏ bao gồm:

  • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất có trong sổ đỏ;
  • Cấp đổi sổ đỏ đã được cấp trước đó;
  • Đăng kí biến động đất đai, nhà ở và có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ mới;
  • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định như: không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng diện tích, không đủ điều kiện…

     Tuy nhiên, trong các trường hợp nêu trên, chỉ có trường hợp quy định tại điểm d đó là trường hợp thu hồi khi sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì được cấp lại sổ đỏ.

Tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ

2.2 Tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ được xác định như thế nào?

Tại Điều 4 Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định:

1. Khi cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 41 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CPthì tiền sử dụng đất được xác định như sau:

a) Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của cơ quan nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận trước đây.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Như vậy, trong trường hợp sổ đỏ bị thu hồi do cấp không đúng quy định pháp luật, sau đó được cấp lại thì tiền sử dụng đất được xác định như sau:

  • Nếu sổ đỏ cấp không đúng quy định do lỗi của cơ quan nhà nước thì tiền thuế khi cấp lại sổ đỏ được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp sổ đỏ trước đây;
  • Nếu sổ đỏ cấp không đúng quy định do lỗi của người sử dụng đất thì tiền thuế khi cấp lại sổ đỏ được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp lại sổ đỏ.

Cụ thể:

  • Trường hợp người sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận trước đây hoặc số tiền đã nộp nhỏ hơn số tiền sử dụng đất được xác định lại thì người sử dụng đất phải nộp số tiền sử dụng đất còn thiếu.
  • Trường hợp số tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã nộp trước đây lớn hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi xác định lại thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả số tiền đã nộp thừa theo quy định.

     Tóm lại, để xác định được số tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ đã cấp không đúng quy định pháp luật phải xác định được việc cấp sổ đỏ không đúng đó do lỗi của cơ quan nhà nước hay lỗi của người sử dụng đất.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tiền thuế đất phải nộp khi cấp lại sổ đỏ quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai