Tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền

Tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền được xác định dựa trên căn cứ quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP...

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT ĐƯỢC GIAO KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

Kiến thức của bạn: 

Tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền:

     Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, những trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 1/7/2014, được sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Như vậy, trong các trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất được quy định như sau:

1. Tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014

    Việc thu tiền sử dụng đất đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền sử dụng đất: người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất:

 • Nếu giấy tờ chứng minh đã số nộp tiền theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993: người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất
 • Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp số tiền thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 1/7/2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất:

 • Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993:
  • Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất của địa phương: người sử dụng đất phải nộp 40% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất
  • Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất của địa phương: người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể do Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh quy định (theo Điểm b,c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).
 • Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004:
  • Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất của địa phương: người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất
  • Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất của địa phương: người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể do Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh quy định (theo Điểm b,c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

 

2. Tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014

    Việc thu tiền sử dụng đất đối với đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014 được quy định tại Điều 9 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

     Người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể do Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh quy định (theo Điểm b,c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP) khi:

 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
 • Hoặc người sử dụng đất có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Trên đây là quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                      

 Liên kết tham khảo: