Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được tính như thế nào?

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công được tính như thế nào? Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn..

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO ?

Câu hỏi của bạn:

     Thưa quý Luật Sư
     Tôi có một vấn đề và mong quý luật sư tư vấn giúp cho tôi: Hợp đồng lao động của tôi là loại hợp đồng vô thời hạn được ký từ năm 2012. Đến cuối ngày 14/6/2017 Công ty gọi tôi vào để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và lấy lý do tái cơ cấu. Sau khi thỏa thuận tôi đã đồng ý chấm dứt hợp đồng theo yêu cầu của Công ty do Công ty cam kết trả cho tôi các khoản sau:
1. 03 tháng lương trả cho 03 tháng báo trước quy định trong hợp đồng lao động.
2. 05 tháng lương trợ cấp mất việc quy định theo Bộ Luật Lao Động hiện hành.
3. Trả trợ cấp thêm 09 tháng thay cho lời cảm ơn về sự đóng góp của tôi với Công ty trong thời gian qua.
   Thỏa thuận đã được ký vào cuối ngày 14/9/2017. Và tôi chính thức không đi làm từ ngày 15/9/2017 tuân thủ theo điều khoản nêu trong thỏa thuận.Tuy nhiên khi làm thanh toán, Công ty lại cộng tất cả các khoản tiền này vào tiền lương tiền công trong tháng 6 của tôi và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tôi theo công thức tính thuế lũy tiến. Tôi không đồng ý vì theo như thỏa thuận ghi rõ là Công ty trả trợ cấp mất việc cho tôi và theo như tôi biết thì trợ cấp này không chịu thuế cũng như khoản trợ cấp thêm. Tuy nhiên Công ty lại trả lời với tôi rằng, do từ 2012 đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên đúng ra họ sẽ bỏ khoản 05 tháng trợ cấp mất việc ra khỏi thỏa thuận, tuy nhiên họ sẽ vẫn để trong thỏa thuận nhưng tôi phải chịu thuế cho toàn bộ 17 tháng.

     Xin luật sư cho tôi được hỏi: Công ty của tôi trả lời như vậy có đúng không? Theo nội dung các khoản phải chi trả đã được cam kết trong hợp đồng thỏa thuận mà tôi nêu ở trên thì bên nào sẽ phải chịu thuế. Và tính trên mức thuế nào?

     Tôi xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ và trả lời sớm từ phía Quý Luật Sư

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

     Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công được tính như thế nào?

     Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ- CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân như sau:

1.Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập

b)Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

b.3) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

b.4) Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc, tiền tích lũy đóng quỹ trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 6, điều 7 thông tủ này.

b.5) Số thuế phải khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này; của cá nhân không cư trú được xác định theo Điều 18 Thông tư này.

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

      Theo như quy định trên về việc khấu trừ thuế thì đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

     Với trường hợp của bạn, bạn làm việc theo hợp đồng vô thời hạn khi nghỉ làm thì công ty bạn trả thu nhập vẫn tính thực hiện khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần nên việc công ty khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần là không sai. Tuy nhiên, việc khấu trừ thuế chỉ được tính theo thu nhập từ tiền lương, tiền công mà bạn được công ty chi trả, không bao gồm các khoản tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thêm 09 tháng. Chính vì vậy, nên việc công ty cộng tất cả các khoản tiền trợ cấp thêm vào tiền lương ,tiền công trong tháng 6 của bạn để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bạn là không đúng quy định của Luật mà chỉ được trừ vào tiền lương, tiền công của bạn thôi. Bạn có thể làm đơn khiếu nại lên công ty yêu cầu giải quyết vấn đề này đề bảo vệ quyền lợi của mình. Trường hợp công ty không giải quyết thì bạn có thể khiếu nại lên Phòng Lao Động Thương Binh và Xã hội để yêu cầu xem xét giải quyết.

    Về vấn đề tiền trợ cấp mất việc làm, căn cứ theo điều 49 Luật lao động năm 2012  quy định về trợ cấp mất việc làm như sau:

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2.Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3.Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm

     Theo đó, thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

     Như vậy, bạn cần xem xét thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn bắt đầu từ thời điểm nào. Nếu bạn bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2012 thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp mất việc làm nữa mà sẽ tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

     Việc công ty trả lời bạn rằng, do từ 2012 đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên đúng ra họ sẽ bỏ khoản 05 tháng trợ cấp mất việc ra khỏi thỏa thuận, tuy nhiên họ sẽ vẫn để trong thỏa thuận nhưng bạn phải chịu thuế cho toàn bộ 17 tháng cũng là chưa chính xác. Vì bạn sẽ chỉ phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của bạn thôi, còn vấn đề mặc dù từ năm 2012 bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà công ty vẫn tính thêm khoản trợ cấp mất việc làm đó vào trong thỏa thuận thì khoản trợ cấp đó bạn không phải chịu thuế vì không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

      Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

     Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân (phần1)

     Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân (phần 2)

     Tư vấn trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

Liên hệ Luật sư tư vấn về Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được tính như thế nào?

+ Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được tính như thế nào. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

+ Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được tính như thế nào số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi sử Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được tính như thế nào tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo                        

vote