• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân (1). khoản thu nhập từ tiền lương tiền công không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN như sau

 • Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân (phần1)
 • thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân
 • Pháp luật doanh nghiệp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân và một số vấn đề khác có liên quan. Sau đây Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý:

 Nội dung tư vấn:

     Quy định các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công không phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

     1.  Phụ cấp độc hại, nguy hiểm:

     Đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

      2. Trợ cấp

     Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. khoản 2 điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BTC

     3. Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo

     Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân:

     Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

     Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc. 

     Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.” [caption id="attachment_34485" align="aligncenter" width="396"]thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân Thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân[/caption]

     4. Một vài khoản bảo hiểm

     Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động là khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân

     Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), ... mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.”

     5. Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,...

     Mức miễn thuế TNCN của các khoản phụ cấp này như sau:

     5.1. Phụ cấp trang phục:

     Phần chi trang phục bằng hiện vật: được Miễn hết

     Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không được vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

     Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật được miễn toàn bộ.

     5.2 Phụ cấp công tác phí:

     Doanh nghiệp sẽ không bị khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho NLĐ đi công tác, đồng thời được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ. Khoản công tác phí mà doanh nghiệp khoán cho NLĐ cũng sẽ tính vào chi phí được trừ, thay vì chỉ được trừ theo mức khoán áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước đi công tác.

     Khoản công tác phí này cũng là khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân của NLĐ.

     5.3 Phụ cấp điện thoại: cũng đi theo quy định của công ty.

     Công văn 1166/TCT-TNCN được ban hành vào ngày 21/3/2016 quy định

     - Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân

     - Về khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

     6. Chi phí phương tiện phục vụ đưa đón người lao động

      Khoản 4 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.quy định:

    Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.

     Bài viết tham khảo:

     Liên hệ Luật sư tư vấn về các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân:

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân qua số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033;
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân tới địa chỉ Email: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.
     Luật Toàn Quốcxin chân thành cảm ơn!
Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178