Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo

Thủ tục xin cấp giấy phép cơ sở tôn giáo năm 2018, tôi được một người hiến đất để xây dựng chùa, vậy tôi phải làm thế nào để được xây dựng...

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CƠ SỞ TÔN GIÁO

Câu hỏi của bạn về cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo:

      Tôi được một người hiến tặng đất để xây dựng ngôi chùa. Xin cho hỏi để xây dựng chùa thì cần bao nhiêu m2 và thủ tục phải làm như thế nào? Hiện tại vùng đó chưa có cơ sở tôn giáo nào thì với việc xây dựng cơ sở có khó khăn không? Xin Luật sư tư vấn giúp.

Câu trả lời của Luật sư về cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về  cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo như sau:

1. Cơ sở pháp lý về cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo

2. Nội dung tư vấn về cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo

     Theo những thông tin bạn cung cấp chúng tôi nhận thấy đây là trường hợp xây dựng cơ sở tôn giáo theo quy định về Luật tôn giáo tín ngưỡng, Luật xây dựng và một số văn bản khác có liên quan. Dựa vào đó chúng tôi xin tư vấn như sau:

     Theo Khoản 1 Điều 58 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2014 quy định về việc xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giao:

Điều 58. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo

1. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

     Dựa vào quy định trên, thủ tục xây dựng cơ sở tôn giao được áp dụng giống với việc xây dựng các công trình khác được quy định trong Luật xây dựng, cụ thể, Điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định về Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng như sau:

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ……

     Theo quy định trên, xây dựng cơ sở tôn giáo (đình, đền, chùa..) không thuộc trường hợp được miễn xin cấp giấy phép lao động. Do vậy, khi bạn muốn xây dựng cơ sở tôn giáo, bạn cần lưu ý thực hiện các quy định ở 2.1 – 2.2 dưới đây:

2.1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo

     Để xác định cụ thể điều kiện cấp phép xây dựng đối với cơ sở tôn giáo thì phải xác định tính chất khu vực tại nơi khởi công xây dựng.

     Trường hợp 1: Đối với xây dựng công trình trong khu đô thị

     Theo Điều 91 Luật xây dựng 2014, Đối với xây dựng công trình trong khu đô thị, điều kiện cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo quy định như sau:

 • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật này.
Cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo

Cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo

     Trường hợp 2: Đối với xây dựng tuyến ngoài đô thị 

     Theo Điều 92 Luật xây dựng năm 2014 quy định, đối với xây dựng tuyến ngoài đô thị, điều kiện cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo quy định như sau:

 • Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật này.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo

     Căn cứ vào nghị định 59/2015/NĐ-CP và Luật xây dựng 2014, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

     Theo đó để xây dựng chùa thì bạn cần đáp ứng những điều kiện và chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để xin cấp giấy phép xây dựng chùa tại nơi bạn được hiến đất vào mục đích xây dựng cơ sở tôn giáo. Về diện tích của ngôi chùa thì sẽ phụ thuộc vào diện tích tối thiểu, tối đa của tỉnh thành nơi bạn muốn xây dựng.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên Viên: Quỳnh Dinh