Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở và đất vườn ao gắn liền với đất ở đã nằm trong quy hoạch sử dụng đất là đất ở

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Câu hỏi của bạn:

     Em có 1 vấn đề xin nhờ tư vấn về việc chuyển mục đích sử dụng đất ở tỉnh X. Em có 2 miếng đất ở huyện Y, tỉnh X muốn chuyển mục đích sang đất ở: một miếng có diện tích 175m2 (có 52m2 là lộ giới), trong đó có 70m2 đất ở, còn lại là đất lúa. Nay em muốn chuyển thêm 30m2 nữa từ đất lúa sang đất ở, tổng cộng là 100m2 đất ở để cất nhà ở.

     Còn lại là chuyển sang cây lâu năm. Một miếng có diện tích 265m2 (không có lộ giới), toàn bộ là đất lúa. Nay em muốn chuyển 100m2 sang đất ở, còn lại là chuyển sang cây lâu năm. Hai miếng này thuộc quy hoạch là đất ở. Xin hỏi em có thể chuyển mục đích sang đất ở được không và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

     1. Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở

     Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định:

     “Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

     Bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất đất trồng lúa sang đất ở phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm e khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013.

     Theo thông tin bạn cung cấp, một thửa đất của bạn có nhà ở gắn liền với đất trồng lúa có thể được phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và nhu cầu sử dụng đất ở hộ gia đình thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích. Thửa đất thứ hai toàn bộ là đất trồng lúa nhưng đang nằm trong quy hoạch là đất ở. Để được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở bạn phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện khi đó sẽ phải chuyển mục đích sử dụng đất hoặc bị thu hồi đất để Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân.

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

     2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

     Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điều 69 nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

     Bước 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến Phòng tài nguyên và môi trường. Theo khoản 1 điều 6 thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hồ sơ gồm có:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Bước 2. Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm giải quyết hồ sơ

  • Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
  • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Bước 3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả. Thời gian thực hiện là không quá 15 ngày kể từ ngày nộp đơn.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn..

     Trân trọng./.