Chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng với mục đích phi nông nghiệp

Chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước...trình tự thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC SANG SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP

Kiến thức cho bạn:

     Quy định của pháp luật hiện hành về việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng với mục đích phi nông nghiệp. Thủ tục, trình tự được thực hiện như thế nào

 Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng với mục đích phi nông nghiệp

     Trước hết, theo quy định tại điều 2 nghị định 35/2015/NĐ- CP: Đất trồng lúa là đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa khác. Và đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm. Tỉ trọng ngành nông nghiệp của nước ta còn cao, điều này chứng tỏ nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế nước ta, việc sử dụng đất nông nghiệp trong đó đặc biệt là diện tích chuyên canh lúa nước là vấn đề rất được chú trọng. Chính vì vậy, pháp luật quy định rất nghiêm ngặt trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với loại đất này.

     Cụ thể, Điều 5 nghị định 35/2015/NĐ- CP quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng với mục đích phi nông nghiệp như sau:

     “Điều 5. Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp

     1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

     2. Tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.

     3. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất lập bản kê khai số tiền phải nộp, tương ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nước được nhà nước giao, cho thuê và nộp vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định.”

     => Theo quy định trên, có thể nhận thấy:

  • Đất chuyên trồng lúa nước khi chuyển sang mục đích phi nông nghiệp phải được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điều 57 luật đất đai 2013

     Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất bạn có thể tham khảo chi tiết theo link: Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật

  • Khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp người sử dụng đất phải nộp một khoản tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa nước theo quy định cụ thể về giá đất và phần trăm thu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

     Khoản 3, điều 2 thông tư 18/2015/TT- BTC quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa cụ thể như sau:

     Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = tỷ lệ phần trăm (%) (x) diện tích (x) giá của loại đất trồng lúa.

     Trong đó:

     + Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa bàn của địa phương, nhưng không thấp hơn 50%;

     + Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;

     + Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước

Chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước

  • Người sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước vẫn phải đóng tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại nghị định 45/2014/NĐ- CP.
  • Số tiền thu được từ việc người sử dụng đất nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách cấp tỉnh
  • Đồng thời theo quy định tại khoản 6, điều 6 nghị định 35/2015/NĐ- CP thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước phải áp dụng các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, thoái hóa môi trường đất, nước, không làm ảnh hưởng tới sản xuất lúa của khu vực liền kề. Trường hợp gây ảnh hưởng xấu phải có biện pháp khắc phục kịp thời và phải bồi thường thiệt hại.

     Một số bài viết cùng chuyên mục:

    Để được tư vấn chi tiết về Chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.