Thủ tục đấu giá 2019

Thủ tục đấu giá 2019 được quy định tại Chương III Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể từng bước như sau: ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá, quy chế, niêm yết,..

THỦ TỤC ĐẤU GIÁ 2019

Câu hỏi của bạn về thủ tục đấu giá 2019:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thủ tục đấu giá được pháp luật quy định như thế nào? Xin chân thành cảm ơn./.

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục đấu giá 2019:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đấu giá 2019; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục đấu giá 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục đấu giá 2019:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục đấu giá 2019

     Thủ tục đấu giá tài sản được quy định tại Chương III Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể từng bước như sau:

2.1. Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

     Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và đấu giá.

2.2. Tổ chức đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá

     Quy chế cuộc đấu giá bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
 • Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
 • Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
 • Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
 • Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
thủ tục đấu giá 2019

thủ tục đấu giá 2019

2.3. Niêm yết việc đấu giá tài sản

     Các thông tin cần niêm yết bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;
 • Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
 • Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
 • Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
 • Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;

2.4. Đăng ký tham gia đấu giá

     Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2.5. Tiến hành cuộc đấu giá tài sản

     Các hình thức để tiến hành cuộc đấu giá:

 • Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
 • Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;
 • Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
 • Đấu giá trực tuyến.

     Các phương thức đấu giá bao gồm:

 • Phương thức trả giá lên;
 • Phương thức đặt giá xuống.

2.6. Kết thúc đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài sản

     Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về thủ tục đấu giá 2019 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.