Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2 Nội dung tư vấn về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất2.1 1. Thế chấp tài […]

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

1. Thế chấp tài sản

     Thế chấp tài sản nói chung được quy định tại Điều 317 BLDS như sau:

     “1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

     2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

     Thế chấp tài sản là giải pháp linh hoạt cho việc vừa bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đồng thời vừa tạo điều kiện cho bên thế chấp tiếp tục sử dụng tài sản thế chấp để phục vụ các hoạt đồng sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tính sinh lời của tài sản, giúp bên thế chấp có nguồn vốn để trả nợ cho bên nhận thế chấp.

     Việc giữ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hạn chế bên thế chấp định đoạt tài sản. Trường hợp bên thế chấp không thực hiện nghĩa vụ thì bên có quyền sẽ xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nghĩa vụ.

     Trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, pháp luật quy định phải đăng ký tại Điều 4 Nghị định 102/2017/NĐ-CP như sau:

     “Điều 4. Các trường hợp đăng ký

     1. Các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký:

     a) Thế chấp quyền sử dụng đất;

     b) Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…”

     Như vậy, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bắt buộc phải đăng ký để trở thành biện pháp bảo đảm hợp pháp.

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

2. Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

     Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT quy định thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như sau:

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

     a. Đối với trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

     Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:

 • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;
 • Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;
 • Giấy chứng nhận;
 • Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

     + Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

     + Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư này, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

     b. Đối với trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

     – Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất, thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm các loại giấy tờ quy định như đối với trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.

     – Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:

 • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;
 • Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;
 • Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

     + Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

     + Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư này, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

 • Giấy chứng nhận được cấp cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

     Bước 2: Nộp hồ sơ

     Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến một trong các cơ quan, đơn vị sau đây:

 • Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.

     Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được nộp theo một trong các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp;
 • Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;
 • Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

     Bước 3: Trả kết quả và nhận kết quả

     Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.

     Trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký đất đai có thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.    

     Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng ký và trả kết quả đối với các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

      Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.