Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở như thế nào?

Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG ĐẤT Ở2 Câu hỏi của bạn về chuyển mục đích sử dụng sang đất ở:3 Câu trả lời của Luật sư về chuyển mục đích sử dụng sang đất […]

Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở như thế nào?
Đánh giá bài viết

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG ĐẤT Ở

Câu hỏi của bạn về chuyển mục đích sử dụng sang đất ở:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: Gia đình tôi có GCNQSDĐ, trong đó có 610m2 đất sử dụng lâu dài được cấp ngày 20/1/1985. Có kèm theo sơ đồ cấp đất xây dựng nhà ở ngày 7/8/1985. Nhưng hiện tại gia đình tôi thất lạc mất quyết định của UBND Thành phố ngày 4/8/1985 về việc cấp cho gia đình tôi 500m2 đất nhà ở trong số 610m2 đất thổ cư. Nay gia đình tôi có làm hồ sơ xin chuyển diện tích còn lại qua đất nhà ở nhưng phòng tài nguyên môi trường yêu cầu gia đình tôi trích lục lại bản sao năm 1985 đó. Gia đình tôi đơn thư nhờ trích lục bản sao đó nhưng bên TP tìm lại không có (không còn lưu) nhưng lại có trích lục trùng số quyết định nhưng không cùng tên với gia đình tôi.

     Sau đó gia đình tôi có làm đơn xin xác nhận của Phường nơi sinh sống, kèm theo hồ sơ xin cấp lại quyết định đó và công nhận đất ở theo quyết định cho phòng tài nguyên môi trường thành phố. Nhưng đến nay vẫn chưa được; sau 2 tháng nhận hồ sơ. Lý do bên họ vẫn muốn gia đình xin trích lục lại nhưng không còn nơi nào lưu trữ. Trường hợp trên xin luật sư tư vấn gia đình tôi phải làm như thế nào ạ. Xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về chuyển mục đích sử dụng sang đất ở:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chuyển mục đích sử dụng sang đất ở; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chuyển mục đích sử dụng sang đất ở như sau:

1. Căn cứ pháp lý về chuyển mục đích sử dụng sang đất ở:

2. Nội dung tư vấn về chuyển mục đích sử dụng sang đất ở:

     Chuyển mục đích sử dụng đất là một trong số các quyền của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất của mình. Chuyển mục đích sử dụng đất một phần nguyên nhân cũng là để thực hiện các dự án kinh tế, thay đổi quy mô, cách thức làm kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tăng nguồn lợi cho người sử dụng đất và Nhà nước. Khi người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển mục đích sử dụng đất của mình, thì cần thực hiện theo các quy định cụ thể của pháp luật về đất đai như: hồ sơ, trình tự thực hiện phải đầy đủ; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các điều kiện về thửa đất xin chuyển mục đích không được trái quy định pháp luật… Nội dung cụ thể chúng tôi xin được tư vấn như sau:

2.1. Tư vấn về việc xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở

     Trường hợp của bạn chúng tôi hiểu là bạn được cấp 610m2, trong đó có 500m2 đất thổ cư và 110m2 đất nông nghiệp và bây giờ bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư nhưng bên phòng tài nguyên môi trường yêu cầu gia đình bạn trích lục lại bản sao năm 1985 nhưng hiện tại không còn một nơi nào lưu giữ hồ sơ. Vì thời gian từ những năm 1985 thì khá là lâu nên việc lưu giữ hồ sơ có thể không còn nữa, để tránh phức tạp, bạn có thể thực hiện chuyển mục đích sử dụng  đất sang đất ở vì hồ sơ không cần có trích lục lại bản sao giấy tờ năm 1985.

2.2. Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

     Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

[symple_box color=”gray” fade_in=”false” float=”center” text_align=”left” width=””]

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: …………………………

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; ………………………………………..[/symple_box]

     Như vậy, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của bạn phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trình tự thủ tục được thực hiện theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

     Bước 1: Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

     Vì bạn là hộ gia đình, cá nhân trong nước nên sẽ nộp hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và môi trường nơi có đất. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Bước 2: Cơ quan nhà nước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

     Phòng Tài nguyên và môi trường nơi có đất tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, thực hiện những công việc như: chuyển hồ sơ sang các cơ quan có liên quan,…

     Nếu như bạn được chuyển mục đích sử dụng đất, bạn sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước trước khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

chuyển mục đích sử dụng sang đất ở

chuyển mục đích sử dụng sang đất ở

2.3. Nghĩa vụ tài chính khi xin chuyển mục đích sử dụng đất

      Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp nghĩa vụ tài chính bao gồm: Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.3.1. Tiền sử dụng đất

     Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất (…..)

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…..”

     Vì bạn không nói rõ 110m2 còn lại của bạn được công nhận có phải đất vườn ao hay không nên sẽ có hai trường hợp như sau:

    Thứ nhất, đất nhà bạn là đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở, hoặc gắn liền nhưng đã được tách đất ra trước ngày 01/07/2004 sang làm đất ở:

     Tiền sử dụng đất = 50% x (tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

     Thứ hai, đất nhà bạn là đất nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở:

     Tiền sử dụng đất = tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

     Tiền sử dụng đất tính theo giá đất là giá đất trong bảng giá đất tại từng địa phương nhân với diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng đất

2.3.2. Phí thẩm định hồ sơ

      Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do Hội đồng nhân dân từng tỉnh quy định, thông thường là 15% giá trị đất, mức thu cao nhất không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ.

     Ngoài ra, bạn sẽ phải nộp một số chi phí như: phí đo đạc, phí in sổ,…. khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về địa chính. Mức thu sẽ do từng địa phương quy định.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Minh