Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện như thế nào?

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện như thế nào?5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP1.1 1. Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động 1.1.1 […]

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện như thế nào?
5 (100%) 1 vote

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kiến thức của bạn:

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 18 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động 

1.1 Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Báo cáo theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • 01 bản sao quyết định về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh;

1.2 Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Được thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.
Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi

2.1 Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Báo cáo theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
2.2 Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.