Thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế được thực hiện theo quy định nào?

Thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế được thực hiện theo quy định nào?5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIỀN THUÊ ĐẤT1.1 Câu hỏi về vấn đề thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất:1.2 Câu trả lời […]

Thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế được thực hiện theo quy định nào?
5 (100%) 1 vote

THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIỀN THUÊ ĐẤT

 

Câu hỏi về vấn đề thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất:

Thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế được thực hiện theo quy định nào?

Câu trả lời về việc thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế:

     Tại Điều 11 Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về việc thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế như sau:

2.1 Hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước bằng tiền Việt Nam; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng ngoại tệ thì thực hiện quy đổi sang tiền Việt Nam theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp.

2.2 Việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
  • Ban quản lý Khu kinh tế xác định và thông báo số tiền phải nộp đến người sử dụng đất; đồng thời gửi Thông báo đến Văn phòng đăng ký đất đai để phối hợp, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Người sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu theo Thông báo của Ban quản lý Khu kinh tế. Trường hợp chậm nộp so với thời hạn tại Thông báo nộp tiền của Ban quản lý Khu kinh tế; người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất

Thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất

2.3 Thời gian nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

a) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, tiền thuê nộp mỗi năm 2 kỳ: Kỳ thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp hết số tiền thuê đất còn lại trước ngày 31 tháng 10 hàng năm. Trường hợp thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm đầu tiên từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thì Ban quản lý Khu kinh tế ra thông báo nộp tiền thuê đất cho thời gian còn lại của năm và thời hạn nộp tiền của năm đầu tiên là 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo.

b) Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê:

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của Ban quản lý Khu kinh tế; người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Thông báo.
  • Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ tiền theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2.4 Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế được nộp và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2.5 Trường hợp có phát sinh khiếu nại về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trong thời gian chờ giải quyết theo quy định của pháp luật, người khiếu nại phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được Thông báo.

2.6 Trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trong Khu kinh tế thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về việc thu nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.