Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội cụ thể như sau:

NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Kiến thức của bạn:

Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung kiến thức:

     Việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội được quy định tại Điều 19 Quyết định 04/2017/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Nộp tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Bước 1: trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất cho người trúng đấu giá.

Bước 2: trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định.

     Trường hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm: người trúng đấu giá trả trước tiền thuê đất tương ứng với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (số tiền này được quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hàng năm) và suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có).

     Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước, tiền thuê đất tại cơ quan Thuế và sao nộp chứng từ cho đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Nội dung thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá

Bao gồm các nội dung sau:

  • Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, thời gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;
  • Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá tại cơ quan thuế;
  • Thời hạn chuyển giao cùng chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá cho đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

     Trên đây là quy định về nộp tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: