Thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư không

Nhà nước thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư không? Nguyên tắc và điều kiện để được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất là gì?

THU HỒI ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG TÁI ĐỊNH CƯ

Câu hỏi của bạn về vấn đề thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: Gia dình em có 3 người con, và cha em có 1 miếng đất tách làm 3 cho 3 anh em, đều  dã có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Vùng nhà em ở nông thôn của huyện ĐQ, tỉnh ĐN. Truớc năm 2007, 2 nguời anh của em có xây nhà trên đất và ở cho đến  nay, và còn 1 miếng còn lại thì trồng cây lâu năm, hoàn toàn là đất nông nghiệp. Nhờ Qúy Luật sư  tư vấn giúp em, hiện tại dã có quy hoạch làm tái định cư khu đô thị nhà vườn, thì các truờng hợp trên có được đền bù đất tái định cư không? Tôi xin chân thành cảm ơn quý luật sư!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư:

    Tái định cư được hiểu là việc Nhà nước giao nhà ở, đất ở nhằm ổn định đời sống, sịnh hoạt cho người có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp khi nhà nước thu hồi đất thì đều được bồi thường tái định cư. Tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ quy định của pháp luật về việc bố trí tái định cư khi hà nước thu hồi đất:

2.1 Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

     Điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 75 như sau:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Như vậy, để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì phải đáp ứng đủ điều kiện:

  • Sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền hàng năm;
  • Đất đã được cấp GCNQSDĐ hoặc chưa có GCN nhưng đủ điều kiện để được cấp GCN;

     Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn có một thửa đất trồng cây lâu năm đã được cấp GCNQSDĐ, theo đó, căn cứ quy định trên của pháp luật, nếu thửa đất đó không phải là đất thuê trả tiền hàng năm thì thửa đất của bạn đủ điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư

2.2 Thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư không?

     Tại Điều 74 Luật đất đai 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó Khoản 2 có quy định

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

     Như vậy, khi thửa đất của bạn đủ điều kiện để được bồi thường về đất, và có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm thì theo nguyên tắc bạn sẽ được bồi thường bằng loại đất có cùng mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Nếu ở địa phương của bạn không còn quỹ đất để bồi thường thì bạn sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá của loại đất trồng cây lâu năm tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Và không có quy định nào của pháp luật về việc được giao đất tái định cư khi thu hồi đất trồng cây lâu năm, bởi đất tái định cư là đất được sử dụng vào mục đích để ở.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề thu hồi đất trồng cây lâu năm có được bồi thường tái định cư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai