Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định mới nhất

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định mới nhấtĐánh giá bài viết THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI Kiến thức của bạn:          Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được rút ngắn theo quy định […]

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định mới nhất
Đánh giá bài viết

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

Kiến thức của bạn:

         Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được rút ngắn theo quy định mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 

Nội dung tư vấn về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

     Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 03/03/2017 tới đây đã có quy định sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

 • Thời gian đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày thay vì 30 ngày như trước đây
 • Thời gian đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớ đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày thay vì 20 ngày như trước đây.
 • Thời gian đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất rút ngắn từ không quá 15 ngày xuống còn không quá 10 ngày.
thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

 • Thời gian tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý giảm từ không quá 20 ngày còn không quá 15 ngày.
 • Thời gian gia hạn sử dụng đất giảm từ không quá 15 ngày xuống không quá 7 ngày
 • Thời gian xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 5 ngày thay vì không quá 10 ngày.
 • Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyềm sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký được rút ngắn từ không quá 15 ngày còn không quá 10 ngày.
 • Thời gian xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất rút ngắn còn không quá 03 ngày thay vì không quá 5 ngày làm việc.
 • Thời gian chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 5 ngày thay vì không quá 10 ngày.
 • Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất rút ngắn từ không quá 30 ngày còn không quá 10 ngày.
 • Bổ sung thời gian đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày.
 • Tăng thời gian giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện từ không quá 45 ngày thành không quá 60 ngày.

Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.