Tải mẫu lệnh khám xét mới nhất năm 2018

Tải mẫu lệnh khám xét mới nhất năm 2018Đánh giá bài viết LỆNH KHÁM XÉT ……………………………..  ……………………………..    Mẫu số: 116 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……………………….   …….., ngày ……… tháng …….. năm………  LỆNH KHÁM […]

Tải mẫu lệnh khám xét mới nhất năm 2018
Đánh giá bài viết

LỆNH KHÁM XÉT

…………………………….. 

…………………………….. 

 

Mẫu số: 116

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

…….., ngày ……… tháng …….. năm………

 LỆNH KHÁM XÉT

Tôi: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ………………….  ngày……….tháng ………..năm… ………..

của……………………………………………………………………………………………………………………………………. ;

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều 192, 193, 194 và 195 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Khám xét(*):………………………………………………………………tại: ………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………  đối với:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày………….tháng………..năm……………… tại: ………………………………………………………………..

Quốc tịch:…………………………………..; Dân tộc:…………………………………; Tôn giáo:……………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………..                        

cấp ngày…………tháng ……….. năm ……………………Nơi cấp: ……………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Phân công ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….. có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này.

Yêu cầu tất cả những người có mặt không được tự ý rời khỏi nơi đang khám xét; không được liên hệ, trao đổi với nhau hoặc với những người khác cho đến khi việc khám xét kết thúc. Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát…………………………………………………………………….. để phê chuẩn trước khi thi hành.

Nơi nhận:

– ……………………………………..

– ……………………………………..

– ……………………………………..

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………………..

 

Bạn có thể tải mẫu lệnh khám xét mới nhất năm 2018 theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu lệnh khám xét

Hướng dẫn kê khai lệnh khám xét mới nhất năm 2018

(*) Khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện; khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử quy định tại khoản 1, 2 Điều 192 BLTTHS.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về lệnh khám xét, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.