Tải mẫu biên bản khám xét mới nhất năm 2018

Tải mẫu biên bản khám xét mới nhất năm 2018Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 BIÊN BẢN KHÁM XÉT2 BIÊN BẢN KHÁM XÉT3 Bạn có thể tải mẫu biên bản khám xét theo đường link dưới đây:4 Hướng dẫn kê khai biên bản khám xét BIÊN BẢN KHÁM XÉT Mẫu số: 118 BH […]

Tải mẫu biên bản khám xét mới nhất năm 2018
Đánh giá bài viết

BIÊN BẢN KHÁM XÉT

Mẫu số: 118

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KHÁM XÉT

Hồi………..giờ………..ngày ………..tháng ……….năm ………………  tại…………………………….

Tôi:………………………………………………..Điều tra viên thuộc Cơ quan ………………………… 

chủ trì thi hành Lệnh khám xét, cùng với ông/bà: ……………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..đại diện chính quyền/cơ quan/tổ chức chứng kiến.

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….. là người chứng kiến.

Ông/bà(1): …………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ các điều 178, 192, 193, 194 và 195 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám xét như sau:

Thi hành Lệnh khám xét …………… số: ……………..ngày ………….tháng ………năm …………

của Cơ quan………………………………………………………………………………………………………..

về việc(2):……………………………………………………………………………………………………. đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác:………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại: …………………………………………………….

Quốc tịch:…………………………….; Dân tộc:…………………………….; Tôn giáo:……………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………..                     

cấp ngày…………tháng………..năm ……………………Nơi cấp:…………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi đã đọc Lệnh khám xét, giải thích cho những người có tên trên nghe. Những người có tên trên đã chứng kiến việc khám xét. Khi tiến hành khám xét, chúng tôi đã tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau đây có liên quan đến vụ án(3):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngoài những đồ vật, tài liệu trên, chúng tôi không thu giữ đồ vật, tài liệu nào khác.

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………………..

đã kiểm tra lại đồ vật, tài sản thấy không bị hư hỏng, mất mát gì.

Việc khám xét kết thúc hồi ……….. giờ ………… ngày ………..tháng ….. …….năm ……………….

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà…………………………………….

…..……………………………..; một bản gửi cho Viện kiểm sát…………………………………………….. ;

một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu bị tạm giữ; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI BỊ KHÁM XÉT

(Nếu có)

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

 

ĐẠI  DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Đại diện cơ quan/tổ chức)

 

 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Bạn có thể tải mẫu biên bản khám xét theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  biên bản khám xét

Hướng dẫn kê khai biên bản khám xét

(1) Ghi rõ họ tên, chỗ ở của người từ đủ 18 tuổi trở lên;

(2) Khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện; Khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử (khoản 1, 2 Điều 192 BLTTHS);

(3) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm của đồ vật, tài liệu và nơi phát hiện; nếu là giấy tờ, tài liệu phải yêu cầu người bị khám xét hoặc đại diện gia đình ký tên xác nhận vào từng trang; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản; nếu là phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử không thể thu giữ được thì sao lưu vào phương tiện lưu trữ và thu giữ như đối với vật chứng; nếu tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu thì dùng bản thống kê các đồ vật, tài liệu khám thấy; nếu không thu giữ đồ vật, tài liệu gì thì phải ghi rõ vào biên bản.

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Để được tư vấn về biên bản khám xét, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 1900 6500 để được Luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.