Quyền bề mặt – quy định mới trong Bộ luật dân sự 2015

Vote Quyền bề mặt – quy định mới trong Bộ luật dân sự 2015 Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về Quyền bề mặt theo quy định của pháp luật hiện hành. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Dân sự 2015 Nội dung tư vấn: […]

Quyền bề mặt – quy định mới trong Bộ luật dân sự 2015

Kiến thức của bạn:

     Quy định của pháp luật về Quyền bề mặt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ Luật Dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

     Một trong những quyền khác đối với tài sản là quyền bề mặt. Quyền khác đối với tài sản là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác.

quyen-be-mat

1. Thế nào là Quyền bề mặt

     Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

2. Căn cứ xác lập và hiệu lực của quyền bề mặt

 • Quyền bề mặt được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.
 • Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền bề mặt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.
 • Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Nội dung của quyền bề mặt

 • Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật dân sự, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập trong giới hạn quyền của mình nêu trên.
 • Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao.

4. Thời hạn của quyền bề mặt

“Điều 270. Thời hạn của quyền bề mặt

1. Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng.”

     Như vậy, theo điều 270 Bộ luật Dân sự 2015, thời hạn của quyền bề mặt là:

 • Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất.
 • Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng.

5. Chấm dứt quyền bề mặt và xử lý tài sản khi quyền tài sản chấm dứt

 • Chấm dứt quyền bề mặt trong các trường hợp sau:
  • Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết.
  • Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một.
  • Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình.
  • Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai.
  • Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
 • Xử lý tài sản khi quyền tài sản chấm dứt
  • Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó.
  • Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.

     Việc ghi nhận quyền bề mặt trong Bộ luật dân sự năm 2015 có tác động tích cực để các loại tài sản trong xã hội không bị đóng băng mà luôn được tham gia lưu thông kinh tế, được sử dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm.

     Với quy định này, sẽ giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết như xử lý tài sản trên đất trong trường hợp thu hồi đất khi hết thời hạn thuê đất; tranh chấp trong quản lý, sử dụng nhà chung cư …

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: