Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Căn cứ theo điểm d khoản 1 điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014 quy định về thẻ bảo hiểm y tế....

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ 5 NĂM LIÊN TỤC

Kiến thức của bạn:

       Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được quy định như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm y tế năm 2008
  • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014
  • Thông tư liên tịch 41/2014 quy định về thẻ bảo hiểm y tế
  • Quyết định 1399/ QĐ- BHXH năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung tư vấn :

Theo quy định tại khoản 1 điều 1 luật bảo hiểm y tế 2008:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

    Thứ nhất, cách xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

    Căn cứ theo điểm d khoản 1 điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014 quy định về thẻ bảo hiểm y tế như sau:

“d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng

  Theo như quy định trên, cách xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ phụ thuộc vào quá trình tham gia bảo hiểm của bạn. Cụ thể, trước năm 2015 thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc phải tham gia liên tục không bị gián đoạn. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2015 thời gian tham gia bảo hiểm y tế có thể bị gián đoạn nhưng tối đa không quá 03 tháng thì được coi là tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

     Thứ hai, điều kiện hưởng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

      Căn cứ theo điểm c khoản 1 điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

““1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến“.

      Bên cạnh đó, tại điểm d, khoản 1 điều 9 Quyết định 1399/ QĐ- BHXH năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh như sau:

“d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) đối với các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.”

      Theo như quy định trên, để được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, bạn cần đáp điều kiện sau:

  • Đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên ( đi khám chữa bệnh đúng tuyến)
  • Có số tiền chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở ( 7.260.000 đồng )

      Như vậy, khi có thời gian bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ, sau đó liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm để được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

      Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

      Quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo