Quy định về xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19

Trình tự, thủ tục xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19, mức giảm và thời hạn nộp hồ sơ được quy định tại Quyết định 22/2020/QĐ-TTg, như sau:

XIN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT DO DỊCH COVID-19

Câu hỏi của bạn về xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Công ty tôi có thuê đất của Nhà nước để làm nhà xưởng sản xuất nhưng hiện nay đang phải tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19, tôi muốn xin được giảm tiền thuê đất thì thủ tục như thế nào? Hồ sơ cần những giấy tờ gì? Mức giảm là bao nhiêu? Mong Luật sư tư vấn và giải đáp giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19:

2. Nội dung tư vấn về xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19:

     Dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở lại vào cuối tháng 7/2020 tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong tình hình hiện nay đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các quốc gia có dịch đi qua, nhất là các thiệt hại về kinh tế. Và đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh vì lý do dịch bệnh phải tạm ngừng hoạt động, nhưng vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính như: các loại thuế, lãi suất ngân hàng, tiền thuê đất…

     Nhằm góp phần chung tay hỗ trợ các đối tượng chịu thiệt hại do dịch bệnh vượt qua khó khăn, khôi phục nền kinh tế, Chính phủ và Nhà nước Việt Nam đã có các chính sách hỗ trợ đối tượng này. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

     Vậy làm thế nào để được giảm tiền thuê đất? Mức giảm là bao lâu và được giảm trong thời gian bao lâu? Nội dung sẽ được trình bày cụ thể trong bài viết dưới đây:

2.1 Tiền thuê đất được xác định theo căn cứ nào?

Điều 3 Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về căn cứ tính tiền thuê đất như sau:

Điều 3. Căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất theo quy địnhcủa Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

a) Diện tích đất cho thuê.

b) Thời hạn cho thuê đất.

c) Đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; đơn giá thuê đất của thời hạn thuê đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gianthuê, Trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá.

d) Hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

2. Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đaiphải nộp tiền thuê mặt nước và được xác định trên các căn cứ sau:

a) Diện tích mặt nước cho thuê.

b) Mục đích sử dụng mặt nước.

c) Đơn giá thuê mặt nước.

d) Hình thức Nhà nước cho thuê mặt nước trả tiền thuê mặt nước hàng năm hoặc cho thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

2.2 Đối tượng được giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19

Tại Điều 2 Quyết định 22/2020/QĐ-TTg quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất).

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

     Như vậy, với việc quy định như trên, có thể hiểu, đối tượng được giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất có Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để được giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đối tượng này khi sử dụng đất phải đáp ứng được các điều kiện:

  • Sử dụng đất dưới hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
  • Ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng dịch bệnh.

xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19

2.3 Mức giảm tiền thuê đất

Tại điểm a, mục 1, phần II Nghị quyết 84/2020/NQ-CP có quy định:

– Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Và Điều 3 Quyết định 22/2020/QĐ-TTg cũng quy định:

Điều 3. Mức giảm tiền thuê đất

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

     Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giảm và thỏa mãn các điều kiện tại mục 2.1 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

  • Việc giảm tiền thuê đất không áp dụng đối với số tiền thuê còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp
  • Việc giảm tiền thuê đất được áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê trực tiếp.

2.4 Hồ sơ, trình tự thủ tục xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19

2.4.1 Hồ sơ xin giảm tiền thuê đất

     Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 22/2020/QĐ-TTg, hồ sơ xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19 gồm có:

  • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất (theo Mẫu);
  • Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Lưu ý: Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

2.4.2 Trình tự, thủ tục xin giảm tiền thuê đất

     Căn cứ quy định tại Điều 5 Quyết định 22/2020/QĐ-TTg, thủ tục xin giảm tiền thuê đất được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

     Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp hồ sơ:

  • Người thuê đất nộp hồ sơ kể từ thời điểm Quyết định 22/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 10/8/2020) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020;
  • Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này Quyết định này.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định giảm tiền thuê đất.

     Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp, trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

2.4.3 Một số vấn đề lưu ý khi xin giảm tiền thuê đất

Khi xin giảm tiền thuê đất, người thuê đất cần chú ý các trường hợp đặc biệt sau đây:

  • Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
  • Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19

2.5 Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19

     Được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

     Dưới đây là nội dung mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 do dịch Covid-19:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2020

            Kính gửi: Cơ quan …………………………………………………………..…………

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

[04] Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………………….

[06] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[07] Địa chỉ khu đất thuê: ……………………………………………………………………………………………….

– Quyết định thuê đất số, ngày ………………………………………………………………………………………..

– Hợp đồng thuê đất số, ngày ……………………………………………………………………………………….

[08] Thời gian (số ngày) và ngày, tháng cụ thể phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

[09] Các thông tin liên quan khác (nếu có): …………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………..
Chứng chỉ hành nghề số:….

                         Ngày …. tháng …. năm 2020
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

     Tóm lại, với những thiệt hại mà dịch bệnh Covid-19 gây ra cho nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp, tổ chứ, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nói riêng, Nhà nước đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm khắc phục khó khăn và nhanh chóng ổn định, khôi phục nền kinh tế. Riêng trong lĩnh vực đất đai, các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất được giảm 15% tiền thuê đất cho năm 2020, điều đó phần nào thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, và là nguồn động lực để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về xin giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19 quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai