Thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất do dịch Covid-19

Thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất do dịch Covid-19 được quy định tại Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

THỜI HẠN GIA HẠN NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT

Câu hỏi của bạn về thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: theo tôi được biết thì trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 có một số doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất. Vậy tôi muốn hỏi thời hạn được gia hạn là bao lâu? Rất mong được Luật sư giải đáp, tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất:

2. Nội dung tư vấn về thời hạn được hạn nộp tiền thuê đất:

     Tiền thuê đất là tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước cho thuê đất thông qua hợp đồng hoặc quyết định cho thuê đất. Tiền thuê đất có thể được trả hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời gian thuê. Trong thời điểm hiện nay, có không ít doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến không có khả năng nộp tiền thuê đất cho Nhà nước. Trước tình hình đó, Nhà nước cũng chung tay góp phần tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp bằng cách cho phép doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất. Cụ thể nội dung như sau:

2.1 Quy định về thời hạn nộp tiền thuê đất

     Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước bằng tiền Việt Nam (VNĐ); trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước bằng ngoại tệ thì thực hiện quy đổi sang tiền VNĐ theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp.

Về thời hạn nộp tiền thuê đất được quy định như sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo tiền thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan thuế, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất theo Thông báo.
  • Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước còn lại theo Thông báo.
  • Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người được Nhà nước cho thuê đất chưa nộp đủ tiền thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thứ hai, đối với trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm: tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 24 quy định:

3. Việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm được chia làm 2 kỳ: Kỳ thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai nộp hết số tiền còn lại trước ngày 31 tháng 10 hàng năm. Trường hợp thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm đầu tiên từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thì cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại của năm và thời hạn nộp tiền của năm đầu tiên là 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo. Quá thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của mỗi kỳ nộp tiền ghi trên Thông báo của cơ quan thuế, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

     Theo đó, tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm được nộp thành 02 kì, kì thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5 và kì thứ hai nộp hết số tiền còn lại trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

     Như vậy, người được Nhà nước cho thuê đất dù lựa chọn hình thức trả tiền một lần hay hàng năm đều phải có trách nhiệm nộp tiền thuê đất đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn đó người thuê đất chưa nộp tiền thuê đất thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất

2.2 Thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất

     Để khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 mang lại, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP trong đó quy định về việc gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất.

     Nghị định này cho phép doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất được gia hạn nộp tiền thuê đất.

     Cụ thể các đối tượng được gia hạn nộp tiền thuê đất được trình bày trong bài viết: Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2020;

Về thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất, khoản 4 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định:

4. Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

     Với việc quy định như trên, Nhà nước chỉ cho phép người thuê đất trả tiền hàng năm được gia hạn nộp tiền thuê đất. Thời hạn gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020, cụ thể người thuê đất thay vì phải hoàn thành nghĩa vụ nộp 50% tiền thuê đất trước ngày 31 tháng 5 thì nay có thể kéo dài thời hạn nộp tiền đến trước ngày 31 tháng 10 mà không phải nộp tiền chậm nộp.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai