Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được ban hành Kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ...

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

     Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn thời hạn nộp thuế. Mẫu giấy đề nghị được ban hành Kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY Đ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUVÀ TIỀN THUÊ ĐT

Kính gửi: Cơ quan thuế………………….

[01] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………..

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

[04] Số điện thoại: ……………………………………………………………………………

[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………..

[06] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:

a) □ Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức

b) □ Thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức

c) □ Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

d) □ Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)

Khu đất thuê 1: …………..

Khu đất thuê 2: …………..

….

[08] Trường hợp được gia hạn:

I. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

□ a) Doanh nghiệp nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động

Số lao động

Doanh thu (VNĐ)

Nguồn vốn (VNĐ)

 

 

 

 

□ b) Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động

Số lao động

Doanh thu (VNĐ)

Nguồn vốn (VNĐ)

 

 

 

 

II. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực:

□ a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sn;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; □ c) Dệt; □ d) Sản xuất trang phục; e) Sản xuất da và các sn phm có liên quan; □ f) Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; □ g) Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; □ h) Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic; □ i) Sản xuất sản phẩm tkhoáng phi kim loại khác; □ j) Sản xuất kim loại; □ k) Gia công cơ khí; x lý và tráng phủ kim loại; □ l) Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; m) Sản xut ô tô và xe có động cơ khác; □ n) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

(……………..)

>>>Bạn có thể tải Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Tại đây

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Văn Chung