Doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do covid-19

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do covid-19. Trường hợp nào doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

 TẠM DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI DO COVID-19

Câu hỏi của bạn về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi hiện nay Covid-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn. Vậy tôi muốn biết trường hợp nào thì doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19 theo đúng quy định pháp luật ? Tôi xin cám ơn!

Câu trả lời của luật sư về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về  tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19

2. Nội dung tư vấn về quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19

     Bạn đang muốn biết hiện nay có những doanh nghiệp nào thuộc trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do dịch Covid-19. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19

      Theo Công văn 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020, Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 thì những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020, trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì sẽ được xem xét tạm dừng đóng đến hết tháng 12/2020.

       Việc doanh nghiệp gặp ảnh hưởng của dịch Covid-19 được xác định tại Mục 1 Công văn số 860/BHXH-BT như sau:

     Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 và Điều 28 Thông tư  59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

     Như vậy, đối với trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp đấy phải thuộc những ngành nghề gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra và dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất , kinh doanh trở lên, hoặc thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra theo quy định của pháp luật.

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do covid-19

2.2. Thời gian được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do dich Covid-19

      Theo quy định tại điểm b, mục 1 Công văn 860/BHXH-BT:

b) Tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

     Như vậy tại thời điểm hiện tại, đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 6/2020. Nếu trường hợp tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020. Hiện nay theo quy định tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể gồm đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (22% quỹ tiền lương). Hết thời gian tạm dừng, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ tiếp tục đóng đủ BHYT, BHTN, BHXH. BHTNLĐ-BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định.

      KẾT LUẬN: Hiện nay nếu muốn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do Covid-19 thì doanh nghiệp cần đáp ứng những quy định của pháp luật. Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm đến tháng 6/2020. Nếu trường hợp tháng 6/2020 dịch không thuyên giảm thì doanh nghiệp tiếp tục làm đơn đề nghị để cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, giải quyết tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 12/2020.

 Bài viết tham khảo: 

        Để được tư vấn chi tiết về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do covid-19, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương