Quy định về xác định ranh giới thửa đất

Quy định về xác định ranh giới thửa đất. Trường hợp không thỏa thuận được ranh giới giữa hai thửa đất cần có cơ quan nào giải quyết

  XÁC ĐỊNH RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Câu hỏi của bạn về xác định ranh giới thửa đất 

     Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi người khác tự ý cắm ranh giới giữa 2 bên đất không hỏi ý kiến của chủ đất kế bên điều đó đúng hay sai. Như vậy tôi có thể nhờ địa chính vào đo lại và thực hiện theo phân chia ranh giới được không ạ. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời về xác định ranh giới thửa đất

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xác định ranh giới thửa đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xác định ranh giới thửa đất như sau:

1. Căn cứ pháp lý về xác định ranh giới thửa đất

2. Nội dung tư vấn về xác định ranh giới thửa đất

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về xác định ranh giới thửa đất. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1. Căn cứ xác định ranh giới giữa hai thửa đất

     Theo quy định tại khoản 1 điều 175 Bộ luật dân sự 2015:

Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp. Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

   Theo quy định tại khoản 1 điều 20 thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

Bản đồ địa chính là thành phần của hồ sơ địa chính; thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích các thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; được lập để đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai.

     Do bạn không cung cấp thông tin hiện nay bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa. Nếu trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã có cột mốc ranh giới giữa hai bất động sản. Hai bên sử dụng đất theo cột mốc ranh giới đấy. Còn nếu trường hợp hai bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà muốn xác định ranh giới giữa hai bất động sản thì hai bên có thể thỏa thuận. Trường hợp hai bên không tự thỏa thuận được mốc ranh giới này có thể mời địa chính xã về đo đạc lại và xác định ranh giới thửa đất này.

xác định ranh giới thửa đất

2.2. Giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai

     Theo quy định tại điều 202 Đất đai 2013:

Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

      Như vậy nếu trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau, sau khi địa chính xã về đo đạc vẫn không sử dụng theo ranh giới đấy thì bạn có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Nếu hòa giải không thành bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân quận/huyện nơi có đất để được xác định ranh giới giữa hai thửa đất.

     KẾT LUẬN: Như vậy, trong trường hợp muốn xác định ranh giới giữa hai thửa đất hai bên có thể thỏa thuận với nhau hoặc có thể mời địa chính xã về đo đạc lại để xác định được mốc ranh giới. Nếu không thỏa thuận được có thể gửi đơn trực tiếp đến ủy ban nhân dân xã nơi có đất để thực hiện hòa giải.

       Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về xác định ranh giới thửa đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương