Quy định về phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng

Quy định về phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng 2019. Căn cứ phân loại và đánh giá viên chức hiện nay là như thế nào

PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC LÀ GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG

Câu hỏi của bạn về phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng 

     Chào luật sư, luật sư cho tôi hiện là một Giảng viên của trường cao đẳng nghề, và tôi là giảng viên dạy môn toán, dạy văn hóa phổ thông trong trường cao đẳng nghề. Định mức giảng dạy trong một năm học của tôi là 612 tiết. Trong năm học 2018-2019 do nhà trường không tuyển được học sinh nên tôi chỉ được phân công giảng dạy là 150 tiết. Tôi có làm giáo viên chủ nhiệm và nhiệm vụ khác, quy đổi ra số tiết là 292 tiết. Như vậy tôi còn thiếu : 612-150-292=170 tiết nữa. Năm học đó tôi xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi như vậy có đúng không. Theo văn bản nào quy định ạ? (Tôi không vi phạm quy chế của cơ quan. các nhiệm khác giao cho tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ). Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời về phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chế độ bảo hiểm thai sản như sau:

1. Căn cứ pháp lý về phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng

2. Nội dung tư vấn về phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng

     Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn quy định phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng. Đối với yêu cầu trên chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Nội dung đánh giá viên chức

     Theo quy định tại điều 41 Luật viên chức 2010:

Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đường.

     Đối với trường hợp bạn là viên chức không quản lý sẽ được đánh giá theo những tiêu chí: Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

      phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng

2.2. Tiêu chí phân loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Theo quy định tại điều 25 Nghị định 56/2015/NĐ-CP:

Điều 25. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

    Như vậy tiêu chí đánh giá viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cần đảm bảo tất cả những điều kiện trên. Nếu đáp ứng tất cả những điều kiện trên thì bạn sẽ được xếp vào loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trường hợp thiếu một trong những tiêu chí này bạn mới không được xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      KẾT LUẬN: Như vậy để được biết mình phân loại đúng hay không bạn cần xem xét tất cả những tiêu chí trên. Trường hợp tất cả các tiêu chí trên đều đảm bảo thì bạn sẽ được phân loại là viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

       Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

      Để được tư vấn chi tiết về  phân loại viên chức là giảng viên cao đẳng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                      Chuyên viên: Hoài Thương