Công chức, viên chức có được hỗ trợ đào tạo nghề khi Nhà nước thu hồi đất không?

Công chức, viên chức có được hỗ trợ đào tạo nghề khi Nhà nước thu hồi đất không? vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn quy định của pháp luật:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về hỗ trợ đào tạo nghề khi Nhà nước thu hồi đất muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc không do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có được hỗ trợ đào tạo nghề khi Nhà nước thu hồi đất không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề hỗ trợ đào tạo nghề khi Nhà nước thu hồi đất qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

    Khoản 11, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

     Khoản 1 Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

     “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

     Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh”

     Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định 47/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật đất đai quy định:

     “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:”

     Căn cứ Điều 6 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

     “Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất nhưng không được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

     Hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.”

     Như vậy, theo quy định của pháp luật về đất đai thì các trường hợp cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất thì sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề trừ trường hợp: hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp; Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất sẽ không được hỗ trợ đào tạo nghề.

     Do thông tin bạn cung cấp còn chưa được đầy đủ nên với vấn đề hỗ trợ đào tạo nghề khi Nhà nước thu hồi đất của công chức, viên chức chúng tôi chia thành hai trường hợp như sau:

     Trường hợp 1: cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp mà sử dụng đất nông nghiệp thì không được trợ cấp khi Nhà nước thu hồi đất.

     Trường hợp 2: Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc trường hợp trên, sử dụng đất nông nghiệp không do nhận chuyển nhượng thì vẫn được hỗ trợ đào tạo khi Nhà nước thu hồi đất

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

     Bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

     Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất

     Để được tư vấn chi tiết về Công chức, viên chức có được hỗ trợ đào tạo nghề khi Nhà nước thu hồi đất không?quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.