Quy định về ký kết hợp đồng làm việc

Quy định mới nhất hiện nay về ký kết hợp đồng làm việc và những hành vi người sử dụng lao động không được thực hiện khi giai kết, thực hiện hợp đồng.

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Câu hỏi của bạn :

     Chào luật sư! Tôi muốn được tư vấn về trường hợp sau: tôi đã tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, sau khi ra trường tôi có đi làm luôn cho một trường mầm non tư nhân. Sau 2 tháng thử việc tôi có ký với nhà trường một hợp đồng làm việc, trong hợp đồng có quy định mỗi tháng sẽ giữ lại 500.000 tiền lương của tôi để đảm bảo cam kết thực hiện đúng hợp đồng. Tôi muốn hỏi việc tôi ký hợp đồng làm việc như vậy có đúng không, nhà trường có được giữ lương của tôi không? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư.

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về ký kết hợp đồng làm việc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về ký kết hợp đồng làm việc như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Ký kết hợp đồng làm việc là gì?

     Khái niệm về hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động thường bị nhầm lẫn khi nhắc đến trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thực tiễn áp dụng, hai loại hợp đồng này có nhiều điểm khác nhau, tùy vào đối tượng áp dụng và công việc thực hiện,…mà áp dụng loại hợp đồng khác nhau. Hợp đồng làm việc được quy định tại  Điều 3 Luật viên chức năm 2010 như sau

Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

2. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

3. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

4. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

     Theo quy định trên hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí làm việc, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên. Khi người lao động làm việc cho đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết hợp đồng làm việc. Ký kết hợp đồng làm việc chính là việc các bên bày tỏ với nhau ý chí về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng trên cơ sở tuân theo nguyên tắc do pháp luật quy định.

     Về đối tượng ký kết hợp đồng làm việc, một bên phải là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và một bên là viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức. Còn trong trường hợp của bạn, một bên là trường mầm non tư thục và một bên không phải là viên chức do đó không được ký hợp đồng làm việc. Đối với trường hợp của bạn phải giao kết hợp đồng lao động mới đúng quy định pháp luật.

2. Có được giữ lương của người lao động không?   

     Điều 96 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

     Đồng thời theo quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết và thực hiện hợp đồng lao động như sau:

Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

     Theo các quy định trên, thì việc trong hợp đồng có quy định mỗi tháng sẽ giữ lại 500.000 đồng tiền lương để đảm bảo người lao động thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết là trái quy định của pháp luật. Vì theo nguyên tắc trả lương người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động trừ trường hợp có những lý do bất khả kháng. Bên cạnh đó, khi giao kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động không được phép yêu cầu người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

3. Xử phạt khi người sử dụng lao động có hành vi vi phạm khi giao kết hợp đồng lao động

     Trường mầm non đã ký hợp đồng làm việc với bạn và giữ lương của bạn có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 8. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động khi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng lao động;

b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

c) Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động đối với hành vi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

     Trong hợp đồng có điều khoản quy định về việc hàng tháng bạn sẽ bị giữ lương 500.000 đồng để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng hành vi này có thế bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Trường mầm non còn phải trả lại số tiền lương đã giữ của bạn cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước

     Kết luận: Đối với trường hợp của bạn, do trường mầm non của bạn là trường tư nhân và bạn không phải là viên chức nên không thể ký hợp đồng làm việc mà phải ký hợp đồng lao động. Bạn phải yêu cầu trường mầm non ký lại một hợp đồng mới là hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, việc trường mầm non giữ lại 500.000 đồng tiền lương hàng tháng của bạn là vi phạm quy định của pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về ký kết hợp đồng làm việc:

Tư vấn qua điện thoại ký kết hợp đồng làm việc: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về các loại hợp đồng lao động, trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, hợp đồng thử việc, thời gian tập sự đối với viên chức và các vấn đề khác liên quan đến ký kết hợp đồng làm việc. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email ký kết hợp đồng làm việc: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp ký kết hợp đồng làm việc: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế ký kết hợp đồng làm việc: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về hợp đồng làm việc như: hỗ trợ soạn thảo mẫu hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, đơn khiếu nại, đơn khởi kiện liên quan đến hợp đồng lao động, cung cấp dịch vụ tranh tụng tại tòa án về các tranh chấp lao động liên quan đến hợp đồng lao động,…

Tình huống tham khảo:

     Tôi được tư vấn tình huống sau: Tôi đã thi đỗ kỳ thi viên chức và đã ký kết hợp đồng làm việc với nhà trường. Trong hợp đồng có quy định tôi phải tập sự 6 tháng, sau khi tập sự xong nhà trường mới đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Tôi muốn hỏi việc tập sự trong vòng 6 tháng có đúng theo quy định không và trong thời gian tập sự có được đóng bảo hiểm xã hội không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

     Theo quy định tại Điều 27 Luật Viên chức 2010 về chế độ tập sự thì người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội thì viên chức là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội.

     Như vậy theo những quy định đã nêu trên thì chế độ tập sự là chế độ bắt buộc đối với người trúng tuyển viên chức trừ một số trường hợp khác pháp luật có quy định. Khi trúng tuyển viên chức thì đã được công nhận là viên chức và được ký hợp đồng làm việc. Nội dung hợp đồng gồm quy định các chế độ đối với viên chức, chế độ tập sự, và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đã là viên chức thì thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật. Do đó viên chức dù đang trong thời gian tập sự thì vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                       Chuyên viên: Nguyễn Ngọc