Hồ sơ đăng ký đi học sau đại học cho công chức BHXH

Hồ sơ đăng ký đi học sau đại học cho công chức BHXHĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ đăng ký đi học sau đại học2 Câu hỏi của bạn về quy định về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học3 Câu trả lời của luật sư về quy định về […]

Hồ sơ đăng ký đi học sau đại học cho công chức BHXH
Đánh giá bài viết

Hồ sơ đăng ký đi học sau đại học

Câu hỏi của bạn về quy định về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học đối với công chức trong ngành BHXH như thế nào?

Câu trả lời của luật sư về quy định về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học

2. Nội dung tư vấn về quy định về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học

     Đối với công chức, viên chức trong ngành Bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện được cử đi đào tạo thì có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký đi học sau đại học cho đơn vị mình đang công tác để họ lập danh sách những đối tượng đủ điều kiện xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

     2.1 Hồ sơ đăng ký đi học sau đại học

     Điều 15 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy chế đạo tạo, bồi dưỡng công chức viên chức ngành BHXH quy định hồ sơ đăng ký đi học sau đại học như sau:

     Thứ nhất: Công chức, viên chức đăng ký dự thi phải chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Đơn xin dự thi, trong đó nêu rõ: năm sinh, chức danh, ngạch công chức, thời gian công tác, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, chuyên ngành đã tốt nghiệp, chuyên ngành xin dự thi, thời gian đi học nếu trúng tuyển;
 • Văn bản đề xuất cử công chức, viên chức đi dự thi của Thủ trưởng trực tiếp;
 • Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

     Thứ hai: Công chức, viên chức trúng tuyển phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký đi học, bao gồm:

 • Đơn xin đi học, trong đó nêu rõ: năm sinh, chức danh, ngạch công chức, viên chức, thời gian công tác, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, chuyên ngành đã tốt nghiệp, chuyên ngành xin đi học, thời gian xin đi học;
 • Thông báo trúng tuyển của cơ sở đào tạo;
 • Văn bản đề xuất cử công chức, viên chức đi học của Thủ trưởng trực tiếp;
 • Bản cam kết phục vụ đơn vị sau khi kết thúc khóa học (áp dụng đối với trường hợp đi học sau đại học và đi học ở nước ngoài có thời hạn trên 01 năm);
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của khóa học.
  Hồ sơ đăng ký đi học sau đại học

  Hồ sơ đăng ký đi học sau đại học

     2.2 Trình tự cử công chức đi học

     Điều 14 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy chế đạo tạo, bồi dưỡng công chức viên chức ngành BHXH quy định trình tự cử công chức đi học như sau:

     Thứ nhất: Đối với các trường hợp cử đi học thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc:

a) Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc và thông báo của cơ sở đào tạo về nội dung, chỉ tiêu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, Ban Tổ chức cán bộ thông báo công khai bằng văn bản về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Các đơn vị tiến hành xét chọn, lập danh sách và hồ sơ cán bộ dự tuyển báo cáo Phó Tổng Giám đốc phụ trách đơn vị cho ý kiến và gửi về Ban Tổ chức cán bộ. Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác đào tạo xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý công tác đào tạo quy định tại Điều 7 của Quy chế này;

b) Trường hợp đặc biệt do yêu cầu của khóa học cần cử đích danh công chức, viên chức đi học, Ban Tổ chức cán bộ trao đổi với Thủ trưởng đơn vị có liên quan và trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

     Thứ hai: Đối với các trường hợp cử đi học thuộc thẩm quyền của Giám đốc BHXH tỉnh:

Giám đốc BHXH tỉnh thông báo công khai nội dung, chỉ tiêu của khóa học và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị; tổng hợp danh sách, tổ chức xét chọn, cử công chức, viên chức đi học; sau khi cử công chức, viên chức đi học, gửi báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.

    Như vậy, khi có kế hoạch đào tạo công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội, những công chức, viên chức đủ điều kiện được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên để được xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ đăng ký đi học sau đại học, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung