Phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH 2019

Phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH2 Câu hỏi của bạn về quy định về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH3 Câu trả lời của luật sư về […]

Phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH 2019
Đánh giá bài viết

Phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH

Câu hỏi của bạn về quy định về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH theo quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội?

Câu trả lời của luật sư về quy định về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH

2. Nội dung tư vấn về quy định về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH

     Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng được diễn ra thuận lợi thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng quy định về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH. 

     2.1 Chế độ bồi dưỡng công chức ngành BHXH

     Điều 5 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội quy định chế độ bồi dưỡng công chức ngành BHXH như sau:

“1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức.

2. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

3. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, hội nhập quốc tế.”

    Để trang bị kiến thức về lý luận chính trị; quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học; hội nhập kinh tế quốc tế và kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ về lý luận chính trị, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra những chế độ đào tạo, bồi dưỡng cụ thể cho công chức, viên chức ngành BHXH cụ thể là: bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, hội nhập quốc tế.

Phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH

Phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH

     2.2 Phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH

     Điều 7 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội quy định phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH như sau:

     Thứ nhất: Tổng Giám đốc quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng:

a) Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các Ban Quản lý dự án BHXH Việt Nam, Trưởng đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các tỉnh;

c) Viên chức các đơn vị trực thuộc đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (kể cả trường hợp công chức, viên chức xin nghỉ việc không hưởng lương để đi học ở nước ngoài).

      Thứ hai: Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác đào tạo ký quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng:

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và viên chức của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp thuộc BHXH Việt Nam, cơ quan Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và các Ban Quản lý dự án.

      Thứ ba: Giám đốc BHXH các tỉnh quyết định cử đi học đối với các trường hợp (kể cả các khóa học không sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách được phân bố):

a) Viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị;

b) Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đã có phê duyệt của BHXH Việt Nam về việc đi dự thi.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phân cấp quản lý công chức đi bồi dưỡng ngành BHXH, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung