Quy định về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ

Quy định về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở CÔNG VỤ2 Câu hỏi của bạn về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ:3 Câu trả lời của Luật sư về đơn […]

Quy định về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ
Đánh giá bài viết

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở CÔNG VỤ

Câu hỏi của bạn về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ được quy định như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ:

2. Nội dung tư vấn về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ:

     Khoản 5 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.

     Do đó, nhà ở công vụ là tài sản thuộc sở hữu nhà nước nên việc quy định về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ cũng có những điểm khác biệt so với các loại nhà ở khác. Cụ thể, tại Điều 7 Thông tư 09/2015/TT-BXD quy định như sau:

2.1 Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ

 • Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ được cơ quan quản lý nhà ở công vụ quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này giao nhiệm vụ quản lý vận hành nhà ở thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu để thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ thông qua Hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ.
 • Đối với nhà ở công vụ dành cho các đối tượng là giáo viên, bác sỹ, nhân viên y tế nằm trong khuôn viên hoặc nằm kề khuôn viên trường học hoặc cơ sở y tế thì có thể giao cho trường học hoặc cơ sở y tế thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ đó.
 • Trường hợp trên địa bàn không có tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực chuyên môn về quản lý vận hành nhà ở thì Sở Xây dựng được tổ chức một bộ phận trực thuộc Sở Xây dựng để quản lý vận hành và thuê các dịch vụ về quản lý vận hành nhà ở công vụ.
 • Đối với nhà ở công vụ của địa phương để bố trí cho đối tượng thuộc cấp huyện quản lý thìcó thể giao cho tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực về quản lý vận hành nhà ở thực hiện quản lý vận hành (nếu có đơn vị quản lý vận hành) hoặc giao cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện tổ chức thực hiện việc quản lý vận hành.
 • Trường hợp ở các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì giao cho đơn vị ký hợp đồng thuê nhà ở công vụ với người thuê nhà ở đó thực hiện quản lý vận hành.
 • Trường hợp mua nhà ở thương mại để bố trí làm nhà ở công vụ thì doanh nghiệp đang quản lý vận hành nhà ở thương mại đó thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ đó.

     Như vậy, căn cứ quy định trên, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ được xác định phụ thuộc vào đối tượng sử dụng nhà công vụ đó là đối tượng nào.

đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ

đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ

2.2 Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ

Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có quyền và trách nhiệm sau đây:

 • Tiếp nhận quỹ nhà ở công vụ do các cơ quan quản lý nhà ở công vụ bàn giao để thực hiện quản lý vận hành theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan;
 • Thực hiện quản lý vận hành, bảo trì, cho thuê nhà ở công vụ đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường theo hợp đồng ủy quyền ký kết với cơ quan quản lý nhà ở công vụ;
 • Xây dựng, ban hành Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy định tại Thông tư này và phổ biến nội dung Bản nội quy này cho người thuê nhà ở công vụ;
 • Quản lý các diện tích nhà ở công vụ chưa cho thuê trong khu nhà ở công vụ được giao quản lý;
 • Khai thác phần diện tích dùng để kinh doanh, dịch vụ (nếu có) trong dự án nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật để tạo nguồn bù đắp chi phí quản lý vận hành, bảo trì nhà ở;
 • Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trực tiếp thu phí sử dụng các dịch vụ như điện, nước, internet hoặc dịch vụ trông giữ tài sản thì phải đảm bảo nguyên tắc không nhằm mục đích kinh doanh trong hoạt động thu phí này;
 • Dịch vụ quản lý vận hành nhà ở công vụ được hưởng các chế độ như đối với dịch vụ công ích trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật;
 • Tập hợp, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến quá trình xây dựng, vận hành, bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ;
 • Tổ chức bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với căn hộ công vụ được bố trí trong nhà chung cư thương mại thì đơn vị quản lý vận hành phải trích từ tiền cho thuê nhà ở công vụ đó để trả lại cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở;
 • Kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ;
 • Phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự cho người thuê nhà ở công vụ;
 • Phối hợp thực hiện thu hồi và quản lý nhà ở công vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà ở công vụ về quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

     Tóm lại, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có quyền và trách nhiệm: tiếp nhận quỹ nhà ở công vụ để thực hiện quản lý vận hành nhà ở công vụ; thực hiện quản lý vận hành, bảo trì, cho thuê nhà ở công vụ đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường theo hợp đồng ủy quyền ký kết với cơ quan quản lý nhà ở công vụ; xây dựng, ban hành Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ…

Bài viết tham khảo

     Để được tư vấn chi tiết về đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Mai