Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Thời gian hưởng và mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHI SINH CON

Câu hỏi của bạn về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

     Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được tư vấn như sau: Hiện nay tôi đang mang thai được tháng thứ 7 thì tôi muốn nghỉ việc, từ trước đến nay tôi đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm. Vậy liệu khi tôi sinh con tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không? Xin cảm ơn./.

Câu trả lời của luật sư về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

2. Nội dung tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

       Theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

      Như vậy theo quy định của pháp luật, lao động nữ sinh con thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định. Lao động nữ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian này lao động nữ khi sinh con dù đã nghỉ việc vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

     Theo quy định tại khoản 1 điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

      Trong trường hợp của bạn hiện tại bạn đang mang thai được 7 tháng thì bạn muốn nghỉ việc. Tuy nhiên đối với trường hợp này bạn có thể lựa chọn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh 2 tháng và khoảng thời gian này vẫn được tính đóng bảo hiểm xã hội. Còn nếu bạn lựa chọn nghỉ việc ngay tại thời điểm này thì bạn vẫn có thể đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng thời gian hưởng thai sản này bạn không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

2.2. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

     Theo quy định tại điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

      Như vậy, nếu bạn lựa chọn nghỉ thai sản trước 2 tháng trước khi sinh bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản là 6 tháng theo quy định của pháp luật. Còn nếu bạn lựa chọn nghỉ việc luôn thì bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.

điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

2.3. Mức hưởng chế độ thai sản

     Theo quy định tại điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. 3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

      Đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì Mức hưởng một tháng của bạn bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

      Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

      Như vậy ngoài mức hưởng 6 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh bằng hại lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con cho mỗi con.

      KẾT LUẬN: Đối với trường hợp của bạn mang thai được 7 tháng và trước đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội liên tục là 2 năm thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Khi sinh con bạn nộp hồ sơ thai sản trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi bạn đang cư trú để được thanh toán quyền lợi.

 Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh conquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương