Lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào 2020

Lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào, thời gian hưởng chế độ thai sản của lao động nam, mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam...

Lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào

Câu hỏi của bạn về lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào

Lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Câu trả lời của luật sư về lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào như sau:

1. Căn cứ pháp lý về lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào

2. Nội dung tư vấn về lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào

2.1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam.

Theo khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi: ” đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”. Như vậy, để lao động nam được hưởng chế độ thai sản thì người đó phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con. 

2.2. Thời gian hưởng chế độ thai sản của lao động nam.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

“a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”. 

Lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào

Lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào

2.3. Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam

Theo Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam được tính như sau: 

“Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;  

Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày”. 

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết về lao động nam được hưởng chế độ thai sản như thế nào, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.