Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc hiện nay được quy định cụ thể tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản pháp luật khác.

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Câu hỏi của bạn về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

       Chào Luật sư, Luật sư có thể cho em hỏi một việc như sau: Em có đóng bảo hiểm xã hội được 9 tháng nhưng em nghỉ được một năm rồi thì có được hưởng bảo hiểm xã hội luôn không ạ. Em cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

1. Căn cứ pháp lý về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

2. Nội dung tư vấn về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Hiện nay bạn đang có nhu cầu hưởng tiền bảo hiểm sau khi đã đóng bảo hiểm 9 tháng và một năm nghỉ việc. Bởi vậy chúng tôi xác định trường hợp của bạn là hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 

     Muốn biết sau khi nghỉ việc có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay không, trước hết cần xác định bạn có thuộc đối tượng và có đủ điều kiện được hưởng theo quy định của pháp luật hay không. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm về những vấn đề đó như sau:

2.1. Đối tượng và điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì những trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

     Ngoài ra theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, ta có thể xác định được đối tượng được thanh toán bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

.

     Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hiện nay bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 9 tháng và đã nghỉ được một năm. Như vậy nếu trong khoảng thời gian nêu trên bạn không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội ở đâu nữa thì chúng tôi xác định bạn thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. 

     Do đó chúng tôi xác định bạn là đối tượng và có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

2.2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Về mức hưởng BHXH một lần thì tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định như sau:

Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động và Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP . Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 20 Thông tư này. Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định chưa đủ số năm cuối quy định tại khoản 1 Điều 20 của Thông tư này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Như vậy, vì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn chưa đủ một năm nên mức hưởng của bạn sẽ được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và mức tối đa không quá 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Do thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hiện nay vẫn chưa đầy đủ nên chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác. Tuy vậy dựa vào những quy định pháp luật nêu trên và căn cứ vào những thông tin được ghi trong sổ bảo hiểm, bạn có thể tự tính và xác định được mức hưởng của mình. 

2.3. Hồ sơ giải quyết bảo hiểm xã hội một lần 

Để được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội một lần thì bạn cần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm nơi bạn đang cư trú theo quy định của pháp luật. 

Về vấn đề này Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

     Như vậy, theo quy định tại khoản 1 và 2 thì những hồ sơ mà bạn cần chuyển bị bao gồm sổ bảo hiểm xã hội và đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nói trên, bạn gửi về cơ quan bảo hiểm nơi mình đang cư trú để được giải quyết quyền lợi. 

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

2.4. Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Như vậy để sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ bạn, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của bạn, cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết quyền lợi và trả tiền cho bạn. 

KẾT LUẬN: Sau khi đóng bảo hiểm được 9 tháng, có một năm nghỉ việc và không có nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, chúng tôi xác định bạn là đối tượng và có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Để được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội một lần thì bạn cần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm tại nơi mà bạn đang sinh sống.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh