Quy định pháp luật về diện tích tách thửa ở Bình Phước

diện tích tách thửa ở Bình Phước là bao nhiêu? Quyết định 31/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa đất đối với đất ở hạn mức ở tỉnh Bình Phước [...]

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở BÌNH PHƯỚC LÀ BAO NHIÊU?

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích tách thửa ở Bình Phước là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về diện tích tách thửa ở Bình Phước

 1. Điều kiện tách thửa ở Bình Phước

  Điều 3 Quyết định 31/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa đất đối với đất ở hạn mức ở tỉnh Bình Phước suy định điều kiện tách thửa ở Bình Phước là:

  Thứ nhất: Diện tích tách thửa phải đáp ứng diện tích tách thửa tối thiểu ở Bình Phước

  Thứ hai: Thửa đất tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng.

  Thứ ba: Trường hợp tách thửa đất bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp thì chỉ tính hạn mức của đất ở.

  Thứ tư: Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa

  diện tích tách thửa ở Bình Phước

  diện tích tách thửa ở Bình Phước

 2. Diện tích tách thửa ở Bình Phước là bao nhiêu?

     Điều 3 Quyết định 31/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa đất đối với đất ở hạn mức ở tỉnh Bình Phước quy định diện tích tách thửa ở Bình Phước là:

     Thứ nhất: Đối với đất ở tại các phường thuộc các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và các thị trấn thuộc các huyện, diện tích tách thửa tối thiểu quy định như sau:

 • Đối với thửa đất tại các khu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt;
 • Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m, diện tích tách thửa tối thiểu là 45m2, cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 05m;
 • Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36m2 cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 04m.

     Thứ hai: Đối với đất ở tại các xã thuộc các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 100m2, cạnh nhỏ nhất của thửa đất tối thiểu là 05m.

      Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

       Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa ở Bình Phước quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.