Quy định mới nhất về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020

Diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020 mới nhất được quy định tại Quyết định 28/2020/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 27/7/2020

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT TẠI TÂY NINH NĂM 2020

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh năm 2020:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp: Tôi muốn tách thửa đất tại Gia Lai thì diện tích bao nhiêu là đủ để tách thửa? Mong Luật sư tư vấn và giải đáp giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh năm 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh năm 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh năm 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh năm 2020:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh năm 2020:

     Thủ tục tách thửa đất hiện nay đang diễn ra rất phổ biến, đặc biệt là tách thửa đất để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho… một phần thửa đất. Vậy để tách thửa đất cần những điều kiện gì? Diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020 được quy định như thế nào?

2.1 Điều kiện tách thửa đất

     Luật đất đai hiện hành không có quy định về điều kiện tách thửa đất chung. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục tách thửa thường được gắn liền với các giao dịch như chuyển nhượng, tặng cho… Do đó, để được tách thửa đất phải đáp ứng các điều kiện chung khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Ngoài ra, các thửa đất hình thành từ việc tách thửa đất phải đáp ứng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu khi tách thửa đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định.

Diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020

2.2 Diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020

2.2.1 Diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020 đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn)

     Căn cứ quy định tại Điều 4 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, khi tách thửa đối với đất ở tại đô thị (các phường, thị trấn), các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

 • Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m (Hai mươi mét):
  • Diện tích của thửa đất tối thiểu là 45 m2(Bốn mươi lăm mét vuông).
  • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 05 m (Năm mét), trừ những thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 05 m (Năm mét).
 • Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m (Hai mươi mét):
  • Diện tích của thửa đất tối thiểu là 36 m2(Ba mươi sáu mét vuông).
  • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m (Bốn mét);
  • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04 m (Bốn mét).

     Ngoài ra, đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định khi tách thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m;

     Diện tích đất tối thiểu quy định trên không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông.

2.2.2 Diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020 đối với đất ở nông thôn (các xã)

     Tại Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tách thửa đối với đất ở nông thôn (các xã) như sau:

 • Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20,0 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:
  • Diện tích của thửa đất tối thiểu là 60,0 m(Sáu mươi mét vuông).
  • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét);
  • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét).
 • Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20,0 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:
  • Diện tích của thửa đất tối thiểu là 50,0 m2(Năm mươi mét vuông).
  • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét);
  • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét).

Lưu ý:

 • Đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa đất thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định khi tách thửa đất tiếp giáp vớiđường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20,0 m
 • Diện tích đất tối thiểu theo quy định trên không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông.
2.2.3 Diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020 đối với đất nông nghiệp

     Điều 6 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về tách thửa đối với đất nông nghiệp như sau:

Điều 6. Tách thửa đối với đất nông nghiệp

Thửa đất nông nghiệp mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu như sau:

1. Tại các phường: Diện tích đất tối thiểu là 300,0 m2 (Ba trăm mét vuông);
2. Tại các thị trấn: Diện tích đất tối thiểu là 500,0 m2 (Năm trăm mét vuông);

3. Tại các xã: Diện tích đất tối thiểu là 1.000,0 m2 (Một ngàn mét vuông).

     Theo đó, khi tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh chỉ cần đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiể mà không phải đáp ứng điều kiện về kích thước các cạnh tối thiểu. Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Tây Ninh được quy định theo địa giới hành chính mà thửa đất đó tồn tại, không phụ thuộc vào mục đích sử dụng của loại đất nông nghiệp đó là gì. Cụ thể:

 • Đối với đất tại các phường: 300m2;
 • Đối với đất tại các thị trấn: 500m2;
 • Đối với đất tại các xã: 1000m2;
2.2.4 Tách thửa đối với đất không phải là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở

Điều 7 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định:

Điều 7. Tách thửa đối với đất không phải là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là đất ở để chuyển mục đích từ đất không phải là đất ở sang đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

     Như vậy, căn cứ quy định trên, đối với trường hợp tách thửa đất không phải là đất ở và đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa này phải đáp ứng điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu tương tự như quy định đối với đất ở được trình bày tại mục 2.2.1 và mục 2.2.2

2.2.5 Tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở)

Điều 8 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định:

Điều 8. Tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở)

1. Tại, các phường, thị trấn: Sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu bằng tách thửa đối với đất ở đô thị quy định tại Điều 4 của Quy định này.

2. Tại các xã: Sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu bằng tách thửa đối với đất ở nông thôn quy định tại Điều 5 của Quy định này.

     Với việc quy định như trên, khi tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) cũng phải đáp ứng điều kiện về diện tích và kích thước như khi tách thửa đối với đất ở.

Diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020

2.3 Các trường hợp không áp dụng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu tách thửa

     Theo quy định của pháp luật, khi tách thửa đất ngoài việc phải đáp ứng điều kiện chung về tách thửa còn phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về diện tích và kích thước do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định. Tuy nhiên, trên thực tế có một số trường hợp khi tách thửa không bắt buộc áp dụng điều kiện này. Cụ thể, tại Tây Ninh, UBND tỉnh quy định các trường hợp không áp dụng điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu khi tách thửa bao gồm:

 • Tách thửa để thực hiện việc xây dựng trụ sở, công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng hoặc thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở; thực hiện quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; thực hiện chủ trương về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp quy định pháp luật; thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp quy định pháp luật;
 • Tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết;
 • Tách thửa đất để thực hiện thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Tách thửa đất theo bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu được tách thửa theo Quy định này.

2.4 Các trường hợp không được phép tách thửa

     Điều 3 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định các trường hợp không được phép tách thửa tại Tây Ninh bao gồm:

 • Đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đất đang có khiếu nại, tranh chấp;
 • Đất hoặc tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;
 • Đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;
 • Thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được hoặc chưa được gia hạn;
 • Tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới nhưng không đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường đây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề;
 • Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở;
 • Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu của từng loại đất tương ứng được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 8, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Quy định này.

     Tóm lại, diện tích và kích thước tối thiểu khi tách thửa đất tại Tây Ninh được quy  định theo mục đích sử dụng đất và vị trí, khu vực thửa đất đó tồn tại. Do đó, để xác định được chính xác điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu khi tách thửa đất cần xác định được các yếu tố trên. Ngoài ra, cũng cần chú ý xem thửa đất đó có thuộc trường hợp không được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh không.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai