Quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế

Quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế. Điều kiện và nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI HUẾ

Câu hỏi của bạn về hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế

       Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi hiện em đã nghỉ việc và muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Huế thì em cần phải làm gì và đến đâu để nộp hồ sơ? Em xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Huế như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế

2. Nội dung tư vấn về hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế

      Bạn đang muốn biết về thủ tục và quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế như sau:

2.1. Điều kiện hưởng chế độ thất nghiệp tại Huế

      Hiện nay người lao động sẽ phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mới có thể làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Nhiều người lao động đang nhầm tưởng bất kỳ trường hợp nào có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đều nghiễm nhiên được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy điều kiện pháp luật quy định hiện nay như thế nào?

      Theo quy định tại điều 49 Luật việc làm người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp cần đáp ứng những điều kiện sau:

      Thứ nhất, người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

     Thứ hai, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp hợp đồng lao động ký theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

     Thứ ba, người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

     Thứ tư, người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

      Như vậy để hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động cần đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật. Khi đáp ứng đủ những điều kiện trên bạn mới có thể làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết.

hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế

2.2. Thời gian làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Huế

     Theo quy định tại điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2020/NĐ-CP:

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

      Như vậy, trong khoảng thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bạn cần nộp hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Nếu quá thời hạn 3 tháng sẽ không được giải quyết chế độ thất nghiệp và thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu và cộng nối cho lần đóng sau.

hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huế

2.3. Hồ sơ cần nộp để hưởng trợ cấp thất nghiệp

      Căn cứ điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và khoản 6 điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP  sửa đổi bổ sung Khoản 2 điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

e) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

h) Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

i) Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

      Muốn hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp bạn cần chuẩn bị Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; Sổ bảo hiểm xã hội photo và 1 số bảo hiểm xã hội bản gốc; giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bản gốc hoặc bản photo có công chứng hoặc chứng thực; chứng minh nhân dân. 

2.4. Nơi nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp thất nghiệp tại Huế

Hiện nay tại Huế có 3 địa điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN cho người lao động:

  • 12 Phan Chu Trinh, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • 63 Đặng Tất, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • 1003 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

      KẾT LUẬN: Như vậy, để được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại Huế bạn cần đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật. Khi đủ điều kiện bạn cần nộp bộ hồ sơ gồm đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; giấy tờ chứng minh đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc; sổ bảo hiểm xã hội; chứng minh nhân dân đến trung tâm dịch vụ việc làm phù hợp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Bài viết tham khảo:

       Để được tư vấn chi tiết về hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Huếquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương