Quy định đóng bảo hiểm y tế hiện nay

Quy định đóng bảo hiểm y tế hiện nay. Đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế hiện nay như thế nào. Mức đóng theo quy định của pháp luật

QUY ĐỊNH ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Câu hỏi của bạn về quy định đóng bảo hiểm y tế

     Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi tôi là nhân viên của một công ty TNHH 1 Thành viên, tôi có thắc mắc về việc mua BHYT cho nhân viên toàn công ty. Công ty tôi đang sử dụng nhân viên mùa vụ và nhân viên chính thức, vậy công ty có cần đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên mùa vụ không ạ?

Câu trả lời của bạn về quy định đóng bảo hiểm y tế

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định đóng bảo hiểm y tế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định đóng bảo hiểm y tế như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định đóng bảo hiểm y tế

2. Nội dung tư vấn về quy định đóng bảo hiểm y tế

    Theo yêu cầu tư vấn bạn muốn biết quy định đóng bảo hiểm y tế hiện nay như thế nào. Đối với yêu cầu tư vấn này chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Đối tượng đóng bảo hiểm y tế

      Theo quy định tại khoản 1 điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động).

     Do thông tin của bạn không nói rõ bạn làm hợp đồng thời vụ bao nhiêu lâu. Vì vậy đối với trường hợp bạn ký hợp đồng mùa vụ từ đủ 3 tháng thì thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

              Quy định đóng bảo hiểm y tế

2.2. Mức đóng bảo hiểm y tế

      Theo quy định tại điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

      Theo quy định tại điều 1 Nghị định 14/2018/NĐ-CP:

Điều 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.

      Như vậy đối với trường hợp đóng bảo hiểm y tế tại công ty thì người sử dụng lao động và người lao động đóng bảo hiểm xã hội Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động. Trong đó người lao động đóng 1/3 và người sử dụng lao động đóng 2/3 trong số đó.

       KẾT LUẬN:  Theo quy định của pháp luật đối với hợp đồng thời vụ từ 3 tháng trở lên bạn cần phải đóng bảo hiểm y tế. Và mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay là 4,5% tiền lương tháng của người lao động. Trong đó người lao động đóng 1/3 và người sử dụng lao động đóng 2/3 trong số đó.

 Bài viết tham khảo: 

        Để được tư vấn chi tiết về quy định đóng bảo hiểm y tế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương