Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ thay đổi từ 2020

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ thay đổi từ 2020, cụ thể là các trường hợp cấp sổ đỏ bao gồm: cấp, cấp đổi, cấp lại...đều phải nộp phí thẩm định theo quy định

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP SỔ ĐỎ

Câu hỏi của bạn về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: theo tôi được biết, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự thay đổi từ năm 2020. Vậy Luật sư có thể giải thích giúp tôi cụ thể sự thay đổi này là như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ:

2. Nội dung tư vấn về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ:

     Phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ hay còn gọi là phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ là khoản thu mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khi tiến hành một số thủ tục về đất đai nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ khi tiến hành các thủ tục đó.

2.1. Văn bản pháp luật quy định cụ thể về phí thẩm định hồ sơ

     Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2019/TT-BTC thay thế Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2020 sẽ thay đổi quy định về một số loại phí và lệ phí, trong đó có phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ, cụ thể như sau:

     Tại Điểm l Khoản 1 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC quy định:

     l) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như: điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

     Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Tùy thuộc vào diện tích đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như cấp mới, cấp lại; việc sử dụng đất vào mục đích khác nhau (làm nhà ở, để sản xuất, kinh doanh) và các điều kiện cụ thể của địa phương mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc mức thu đối với đất sử dụng làm nhà ở thấp hơn đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Còn tại Điểm i Khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC lại quy định như sau:

     i) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

     Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

     

phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

2.2. Thay đổi về mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ    

 Như vậy, từ quy định trên, có thể nhận thấy sự thay đổi lớn nhất trong quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ đó là:

     Theo quy định mới này, các trường hợp phải nộp phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ không chỉ giới hạn trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà được mở rộng ra là tất cả các trường hợp khi được cấp sổ đỏ (bao gồm: cấp, cấp đổi, cấp lại và cập nhật biến động) đều phải nộp phí thẩm định này.

     Ngoài ra, quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ cũng có sự thay đổi: Thông tư 250/2016/TT-BTC quy định cụ thể nguyên tắc mức thu đối với đất sử dụng làm nhà ở thấp hơn đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh. Còn Thông tư 85/2019/TT-BTC chỉ quy định chung mức thu được xác định căn cứ quy mô, diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng và điều kiện của từng địa phương.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ từ năm 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai