Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An năm 2018

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An năm 20185 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGHỆ AN2 Câu hỏi của bạn về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An:3 Câu trả lời của Luật sư về phí thẩm định […]

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An năm 2018
5 (100%) 1 vote

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGHỆ AN

Câu hỏi của bạn về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

     Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An năm 2018

     Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An như sau:

1. Cơ sở pháp lý về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An:

2. Nội dung tư vấn về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An

2.1. Đối tượng nộp phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An

     Căn cứ Quyết định 62/2010/QĐ-UBND quy định đối tượng nộp, đối tượng được miễn, mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

     Đối tượng nộp phí thẩm định bao gồm:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu thẩm định hoặc cần phải thẩm định theo quy định:
  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp quyền sở hữu nhà do nhận chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

     Đối tượng miễn nộp phí thẩm định: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An

2.2. Mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An

TT

Nội dung thu

ĐV tính

Mức thu (đồng)

I

Đối với tổ chức

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng đất

 

 

1.1

Diện tích đất sử dụng dưới 1.000 m2

hồ sơ

780.000

1.2

Diện tích đất sử dụng từ 1.000 m2 đến dưới 5.000 m2

hồ sơ

1.200.000

1.3

Diện tích đất sử dụng từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

hồ sơ

1.600.000

1.4

Diện tích đất sử dụng từ 10.000 m2 đến dưới 50.000 m2

hồ sơ

2.000.000

1.5

Diện tích đất sử dụng từ 50.000 m2 trở lên

hồ sơ

2.400.000

2

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất trường hợp không thay đổi ranh giới, hình thể thửa đất

hồ sơ

280.000

II

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng đất tại các phường, thị trấn

 

 

1.1

Diện tích đất sử dụng dưới 500 m2

hồ sơ

160.000

1.2

Diện tích đất sử dụng từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

hồ sơ

200.000

1.3

Diện tích đất sử dụng từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2

hồ sơ

240.000

1.4

Diện tích đất sử dụng từ 2.000 m2 trở lên

hồ sơ

320.000

2

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất trường hợp không thay đổi ranh giới, hình thể thửa đất tại các phường, thị trấn

hồ sơ

100.000

3

Cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng đất tại các xã

 

 

3.1

Diện tích đất sử dụng dưới 500 m2

hồ sơ

90.000

3.2

Diện tích đất sử dụng từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2

hồ sơ

120.000

3.3

Diện tích đất sử dụng từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2

hồ sơ

150.000

3.4

Diện tích đất sử dụng từ 2.000 m2 trở lên

hồ sơ

190.000

4

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất trường hợp không thay đổi ranh giới, hình thể thửa đất tại các xã

hồ sơ

65.000

III

Đối với hộ gia đình, cá nhân xin cấp quyền sử dụng đất (kể cả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đồng loạt theo chủ trương

hồ sơ

25.000

2.3. Tổ chức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An
  • Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh chịu trách nhiệm thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất các trường hợp Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định nộp hồ sơ và trao Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh;
  • Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất các trường hợp Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định nộp hồ sơ và trao Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc UBND xã, thị trấn.

     Về quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:

  •   Đơn vị thu trích nộp ngân sách 10% số phí, lệ phí thu được; để lại đơn vị thu phí, lệ phí 90%
  • Việc sử dụng phần để lại đơn vị thu phí, lệ phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Một số bài viết tham khảo liên quan:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Nghệ An  quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.