Những điều cần chú ý về đóng bảo hiểm khi sử dụng người lao động cao tuổi

Những điều cần chú ý về đóng bảo hiểm khi sử dụng người lao động cao tuổi: Quy định về BHXH bắt buộc, BHYT, BXTN cho người đủ tuổi nghỉ hưu...

SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI

Câu hỏi của bạn:   

     1- Tôi sinh năm 1957 hiện là nhân viên bảo vệ Qũy điêu khắc ĐN. Nay tôi có còn tuổi để tiếp tục làm việc tại đây được không?

      2- Tôi còn được quyền đóng BHXH nữa không ?

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn!

Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn sử dụng người lao động cao tuổi

1. Có được sử dụng người lao động cao tuổi

      Để biết trả lời cho câu hỏi có được sử dụng người lao động cao tuổi không, trước hết ta phải xét xem các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được quy định trong BLLĐ.

      Điều 36 BLLĐ quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

” Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.”

     Theo quy định của pháp luật, trong điều kiện bình thường, người đủ độ tuổi hưởng lương hưu là người từ đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Đối với các trường hợp trên, thì sẽ phát sinh quyền chấm dứt hợp đồng lao động. Mặt khác, nếu chỉ đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ số năm đóng BHXH hoặc ngược lại thì sẽ không phát sinh quyền này mà hai bên phải chấm dứt hợp đồng lao động theo các căn cứ khác theo quy định của pháp luật. 

     Đối với trường hợp của bạn, tính đến năm 2018 bạn được 61 tuổi; do bạn không cung cấp thời gian đóng BHXH nên sẽ có hai trường hợp như sau:

     Thứ 1: Nếu bạn đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ 20 năm đóng BHXH  thì bạn được quyền tiếp tục làm việc cho đến khi đủ số năm hưởng lương hưu. Trừ trường hợp bạn và công ty thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ theo căn cứ khác. 

     Thứ 2: Nếu bạn đủ tuổi nghỉ hưu và đủ 20 năm đóng BHXH thì bạn có quyền yêu cầu chấm dứt HĐLĐ nếu bạn muốn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đi làm theo quy định về sử dụng người lao động cao tuổi theo quy định tại Điều 167 BLLĐ:

“1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.”

     Như vậy, trong trường hợp bạn đủ tuổi nghỉ hưu và tiếp tục đi làm thì bạn và người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận với nhau về việc tiếp tục đi làm các công việc phù hợp với sức khỏe.

sử dụng người lao động cao tuổi

sử dụng người lao động cao tuổi

2. Sử dụng người lao động cao tuổi phải đóng những loại BHXH nào?

     Khi sử dụng người lao động cao tuổi, những loại BHXH mà công ty, tổ chức cần tham gia như thế nào được pháp luật quy định như sau:

  • Đối với BHXH bắt buộc

     Quy định về bảo hiểm xã hội cho người lao động đang nghỉ hưu , khoản 9 Điều 123 Luật BHXH quy định:

“Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

     Chiếu theo quy định trên, khi bạn nghỉ hưu và đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà tiếp tục giao kết hợp đồng thì công ty, tổ chức không phải đóng BHXH cho người lao động. Trường hợp bạn chưa đủ số năm hưởng chế độ hưu trí thì khi bạn đi làm công ty và bạn vẫn sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

  • Đối với bảo hiểm y tế

     Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: 

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm: 

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; “

     Và tại Điều 13 cũng quy định thêm:

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

     Do đó, nếu người lao động đi làm ở công ty, tổ chức thì công ty, tổ chức có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động do đây là đối tượng được ưu tiên đầu tiên trước đối tượng nghỉ hưu. Mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

  • Đối với bảo hiểm thất nghiệp

    Quy định về bảo hiểm thất nghiệp khi sử dụng người lao động cao tuổi khoản 42 Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định:

Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

     Như vậy, nếu bạn đang hưởng lương hưu và đi làm thì không phải là đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp bạn chưa đủ điều kiện nghỉ hưu và đi làm thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

     Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung những điều cần chú ý về đóng bảo hiểm khi sử dụng người lao động cao tuổi quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn.