Quy định về bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu đi làm việc

BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ HƯU Câu hỏi của bạn:       Chào anh/chị. Anh chị cho em hỏi:      Người lao động đã nghỉ hưu: được hưởng tất cả các quyền lợi về hưu trí và đang đi làm cho công ty A. Vậy theo luật bảo hiểm thì công ty […]

BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ HƯU

Câu hỏi của bạn: 

     Chào anh/chị. Anh chị cho em hỏi:

     Người lao động đã nghỉ hưu: được hưởng tất cả các quyền lợi về hưu trí và đang đi làm cho công ty A. Vậy theo luật bảo hiểm thì công ty A có mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không? Nếu không thì hàng tháng có phải trả thêm khoản tiền tương đương với số tiền mua bảo hiểm không?

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn!

Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu

1. Quy định về bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu đối với bảo hiểm xã hội

     Về việc sử dụng lao động nghỉ hưu, Điều 167 BLLĐ 2012 quy định:

“1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.”

      Như vậy, ngoài các chế độ bảo hiểm được hưởng thì người lao động đang nghỉ hưu vẫn được quyền hưởng quyền lợi thỏa thuận theo hợp đồng lao động.

     Quy định về bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu đối với bảo hiểm xã hội, khoản 9 Điều 123 Luật BHXH quy định:

“Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

     Chiếu theo quy định trên, khi người lao động nghỉ hưu mà giao kết hợp đồng, làm việc cho công ty A thì công ty A không phải đóng BHXH cho người lao động.

2. Quy định về bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu đối với bảo hiểm y tế

     Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: 

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm: 

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; “

     Và tại Điều 13 cũng quy định thêm:

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

     Do đó, nếu người lao động đang hưởng lưu nhưng đi làm tại công ty A thì công ty A có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Mức đóng hằng tháng tối đa bằng 4,5% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%.

bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu

bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu

3. Quy định về bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu đối với bảo hiểm thất nghiệp

     Quy định về bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu đối với bảo hiểm thất nghiệp khoản 42 Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định:

Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

     Như vậy, khi người lao động đang nghỉ hưu, hưởng chế độ lương hưu thì khi giao kết hợp đồng với công ty A, công ty A không có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

4. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động nghỉ hưu

      Khoản 3 Điều 186 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động nghỉ hưu:

“Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.”

     Đối chiếu với trường hợp của bạn, Công ty A có trách nhiệm đóng BHYT cho bạn và không có nghĩa vụ đóng BHXH và BHTN cho bạn thì Công ty A có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của bạn một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

      Theo đó, công ty A có trách nhiệm chi trả hàng tháng cho bạn thêm 17% mức lương cơ sở cho việc đóng bảo hiểm xã hội và bằng 1% tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cùng với tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật tại thời điểm nghỉ.

       Để được tư vấn chi tiết về nội dung quy định về bảo hiểm cho người lao động đang nghỉ hưu đi làm việc.  Quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn.