• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

     Việc buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động không chỉ đặt ra những câu hỏi về tính pháp lý mà còn chạm đến nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh và quyền của người lao động. Bài viết này sẽ khám phá các khía cạnh pháp lý liên quan đến vấn đề này và tìm hiểu liệu hành vi như vậy có thể dẫn đến hậu quả pháp lý hay không, cũng như ảnh hưởng của nó đến môi trường làm việc và quan hệ lao động.

 • Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động có bị phạt không
 • Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động có bị phạt không
 • Hỏi đáp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

1. Hợp đồng lao động là gì?

     Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

    Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động có bị phạt không

2. Có được buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động không

     Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động là hành vi mà người sử dụng lao động yêu cầu người lao động thực hiện công việc để trả nợ mà người lao động nợ người sử dụng lao động.

     Theo Khoản 3 Điều 17 Bộ luật Lao động 2019:

Điều 17. Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

1. Giữ bản chính giây tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác.

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng để trả nợ cho người sử dụng lao động.

     Do đó, người sử dụng lao động không được phép buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ.

Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động có bị phạt không

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động bị phạt như thế nào?

     Nếu người sử dụng lao động buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ, họ có thể bị phạt từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP:

Điều 11: Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Cưỡng bức người lao động hoặc ngược đãi người lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b, Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động

     Các quy định trên đều nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động và xây dựng một môi trường làm việc công bằng và an toàn.

4. Chuyên mục hỏi đáp

Câu hỏi 1: Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động là ai?

     Điều 18 của Bộ luật Lao động 2019 đã quy định rõ ràng về quyền hạn ký kết hợp đồng lao động như sau:

 • Đối với người lao động:
  • Người lao động đã đủ 18 tuổi trở lên.
  • Người lao động từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện hợp pháp.
  • Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện hợp pháp của họ.
  • Người lao động được các thành viên trong nhóm ủy quyền hợp lệ để ký kết hợp đồng lao động.
 • Đối với người sử dụng lao động:
  • Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật.
  • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật.
  • Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật.
  • Cá nhân sử dụng lao động trực tiếp.

     Người được ủy quyền ký kết hợp đồng lao động không được phép ủy quyền cho người khác ký kết hợp đồng lao động.

Câu hỏi 2: Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào?

     Các nguyên tắc cần tuân thủ khi ký kết hợp đồng lao động gồm có:

 • Nguyên tắc tự do, tự nguyện: Các bên tham gia vào hợp đồng lao động có quyền tự do trong việc đưa ra quyết định của mình.
 • Nguyên tắc bình đẳng: Không được phân biệt đối xử giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • Nguyên tắc tuân thủ pháp luật và thỏa ước lao động tập thể: Hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

     Do đó, bất kỳ nguyên tắc nào không nằm trong danh sách trên đều không cần thiết cho việc ký kết hợp đồng lao động.

Câu hỏi 3: Việc ký hợp đồng lao động bằng văn bản có bắt buộc không?

     Theo quy định của Luật Lao động 2019 tại Việt Nam, hợp đồng lao động có thể được thực hiện theo một trong ba cách sau:

 • Thông qua văn bản
 • Sử dụng phương tiện điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu
 • Thông qua lời nói

     Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt mà việc ký hợp đồng lao động bằng văn bản là bắt buộc:

 • Khi sử dụng lao động dưới 15 tuổi
 • Khi sử dụng lao động làm việc nhà
 • Khi ký hợp đồng với một nhóm người lao động làm việc dưới 12 tháng thông qua một người đại diện

     Vì vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong ba cách trên để giao kết hợp đồng.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178