• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

     Trong lĩnh vực lao động, việc trả lương thử việc là một vấn đề quan trọng. Vậy doanh nghiệp phải trả lương thử việc cho người lao động là bao nhiêu? Doanh nghiệp trả lương thử việc thấp hơn 85% có bị phạt không? Dựa vào quy định của pháp luật, chúng ta có thể giải đáp câu hỏi này.

 • Doanh nghiệp trả lương thử việc thấp hơn 85% có bị phạt không
 • Doanh nghiệp trả lương thử việc thấp hơn 85% có bị phạt không
 • Hỏi đáp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

1. Thử việc là gì?

     Thử việc là giai đoạn đầu tiên của mối quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, được quy định trong Bộ luật Lao động 2019. Trong giai đoạn này, hai bên có cơ hội đánh giá sự phù hợp của nhau trước khi quyết định ký hợp đồng lao động chính thức.

     Thời gian thử việc được quy định như sau:

 • Tối đa 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp.
 • Tối đa 60 ngày đối với công việc có trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
 • Tối đa 30 ngày đối với công việc có trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
 • Tối đa 6 ngày làm việc đối với các công việc khác.

Doanh nghiệp trả lương thử việc thấp hơn 85% có bị phạt không

2. Mức tiền lương người sử dụng lao động trả trong thời gian thử việc

     Theo Điều 26 Bộ luật Lao động 2019:

Điều 26. Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

     Do đó, trong thời gian thử việc, mức lương của người lao động phải do cả hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn 85% lương của công việc đó. Trường hợp người sử dụng lao động trả lương thử việc dưới mức 85%, đó sẽ là vi phạm pháp luật và doanh nghiệp có thể phải chịu xử phạt vi phạm hành chính.

3. Doanh nghiệp trả lương thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó bị xử phạt như thế nào?

     Theo điểm c khoản 2 và  khoản 3 Điều 10 Nghị định 12/122/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 10. Vi phạm quy định về thử việc

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;

d) Không giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi thử việc đạt yêu cầu đối với trường hợp hai bên có giao kết hợp đồng thử việc.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, b, c khoản 2 Điều này;

b) Buộc người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

     Như vậy, nếu mức lương thử việc mà doanh nghiệp trả cho người lao động dưới 85% so với mức lương của công việc đó, thì doanh nghiệp sẽ phải chịu hình phạt vi phạm hành chính. Đối với cá nhân, mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, còn đối với tổ chức, mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ bị yêu cầu phải trả đủ mức lương của công việc đó cho người lao động.

Doanh nghiệp trả lương thử việc thấp hơn 85% có bị phạt không

4. Chuyên mục hỏi đáp

Câu hỏi 1: Người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc nếu bị trả lương thử việc không đúng quy định không?

     Theo quy định của Bộ Luật lao động 2019 tại Khoản 2, Điều 27, người lao động có thể tự quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng nếu họ nhận được mức lương thử việc không đúng với quy định.

Câu hỏi 2: Thử việc 1 ngày có được trả lương không?

     Dù chỉ tham gia công việc trong vòng 1 ngày nhưng người lao động thử việc vẫn được hưởng quyền lợi về lương. Theo Điều 28 của Bộ luật Lao động năm 2012, mức lương trong giai đoạn thử việc được hai bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn 85% so với mức lương của công việc tương ứng. Nếu doanh nghiệp trả lương dưới mức đã nêu, người lao động hoàn toàn có quyền đưa ra khiếu nại.

     

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178