• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

     Một trong những vấn đề thường gặp nhất trong doanh nghiệp là liệu việc sửa đổi thời hạn của một hợp đồng thông qua việc ký kết phụ lục có dẫn đến rủi ro pháp lý hay không, cụ thể là có bị phạt theo quy định của pháp luật hay không. Bài viết này sẽ phân tích sâu vào các khía cạnh pháp lý, cung cấp cái nhìn toàn diện và đưa ra lời khuyên hữu ích cho những ai đang đối mặt với tình huống này.

  • Sửa thời hạn bằng phụ lục hợp đồng có bị phạt không
  • Sửa thời hạn bằng phụ lục hợp đồng có bị phạt không
  • Hỏi đáp luật lao động
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

1. Phụ lục hợp đồng lao động được hiểu như thế nào?

    Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

    Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động người sử dụng 

Sửa thời hạn bằng phụ lục hợp đồng có bị phạt không

2. Công ty có được sửa thời hạn lao đồng bằng phụ lục hợp đồng không?

     Dựa trên Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 của Việt Nam:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

     Theo đó, doanh nghiệp có thể thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng lao động thông qua việc lập phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thời hạn hợp đồng lao động thông qua phụ lục hợp đồng là không được chấp nhận. Nếu doanh nghiệp muốn thay đổi thời hạn hợp đồng lao động, họ phải ký một hợp đồng lao động mới. Việc thay đổi thời hạn hợp đồng lao động thông qua phụ lục hợp đồng sẽ bị coi là vi phạm pháp luật về lao động.

3. Sửa thời hạn bằng phụ lục hợp đồng có bị phạt không

Theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định:

Điều 12. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Sửa đổi thời hạn của hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng lao động; … có yêu cầu sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

     Như vậy, Trường hợp người sử dụng lao động thay đổi thời hạn hợp đồng thông qua phụ lục hợp đồng lao động, họ sẽ bị xử phạt theo Điều 12 khoản 2 của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP. Mức phạt cho hành vi này nằm trong khoảng từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Sửa thời hạn bằng phụ lục hợp đồng có bị phạt không

4. Chuyên mục hỏi đáp

     Câu hỏi 1: Thời gian ký phụ lục hợp đồng là bao giờ?

     Dựa trên Điều 33 Bộ luật Lao động 2019, khi có nhu cầu thay đổi hoặc bổ sung hợp đồng lao động, người lao động hoặc người sử dụng lao động cần phải thông báo cho bên kia ít nhất 03 ngày làm việc trước về nội dung muốn thay đổi.

     Khi hợp đồng lao động đến hạn, hai bên cần phải thỏa thuận và ký kết hợp đồng lao động mới trong vòng 30 ngày từ ngày hợp đồng cũ hết hạn. Trong thời gian chờ ký kết hợp đồng mới, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cả hai bên sẽ được tiếp tục theo hợp đồng đã ký kết trước đó.

Câu hỏi 2: Nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng có được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội không?

     Dù bạn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, bạn vẫn có thể nhận lại sổ BHXH. Theo quy định mới, sau khi nghỉ việc, trong vòng 14 ngày, người lao động sẽ nhận được sổ BHXH. Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

 Câu hỏi 3: Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì sẽ như thế nào?

     Theo Điều 33 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động đã giao kết sẽ tiếp tục được thực hiện.

     Bài viết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178