Nhận thừa kế đất đai mà anh em không đồng ý thì làm gì

Nhận thừa kế đất đai mà anh em không đồng ý thì làm gìĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 NHẬN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI2 Nội dung tư vấn nhận thừa kế đất đai mà anh em không đồng ý:2.1 1. Nhận thừa kế đất đai theo di chúc2.1.1 2. Nhận thừa […]

Nhận thừa kế đất đai mà anh em không đồng ý thì làm gì
Đánh giá bài viết

NHẬN THỪA KẾ ĐẤT ĐAI

Câu hỏi của bạn: 

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: luật thừa kế đất đai cha để lại cho con mà anh em không đồng ý làm như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn về vấn đề Nhận thừa kế đất đai mà anh em không đồng ý, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn nhận thừa kế đất đai mà anh em không đồng ý:

     Hiện nay, có hai hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Vì bạn không nói rõ là bạn nhận thừa kế đất đai trong trường hợp nào nên chúng tôi chia trường hợp như sau:

1. Nhận thừa kế đất đai theo di chúc

     Đoạn 1 Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

     Theo đó, bố bạn có quyền để lại di chúc định đoạt tài sản của bố bạn (bao gồm cả quyền sử dụng đất) cho bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào. Nếu bố bạn để lại di chúc cho bạn toàn bộ quyền sử dụng đất thì bạn có quyền thừa kế đối với những gì mà bố bạn cho bạn. Tuy nhiên, di chúc mà bố bạn để lại phải là di chúc hợp pháp.

     Nếu trong di chúc định đoạt hết di sản để lại cho bạn, thì anh em bạn vẫn được hưởng di sản theo quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 nếu thỏa mãn quy định tại Điều luật đó.

nhận thừa kế đất đai

nhận thừa kế đất đai

      “Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

     1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

     a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

     b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

     2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

     Nếu như không có ai thuộc những trường hợp được quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 thì di sản thừa kế sẽ thực hiện phân chia theo di chúc.

2. Nhận thừa kế đất đai theo pháp luật

     Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

  • Không có di chúc;
  • Di chúc không hợp pháp;
  • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
  • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

     Điểm a khoản 1 Điều 651 quy định những người thừa kế theo pháp luật ở hàng thứ nhất

     “1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

     a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

     Như vậy, nếu trường hợp của bạn là thừa kế theo pháp luật thì mảnh đất sẽ không thuộc về mình bạn, mà thuộc về ông bà bạn (nếu còn sống), mẹ bạn, anh chị em và bạn.

     Khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế phải có cả chữ ký của ông bà và tất cả anh em. Trong trường hợp ông bà không còn phải có giấy tờ xác minh là giấy chứng tử. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của gia đình phải được công chứng hoặc chứng thực.

     Vì anh em không đồng ý để bạn toàn quyền thừa kế, bạn có thể cùng nhận thừa kế quyền sử dụng đất với họ (trường hợp này gọi là đồng sở hữu). Nếu mảnh đất đủ điều kiện tách thửa, bạn có thể thực hiện thủ tục tách thửa để đứng tên riêng trên sổ đỏ.

     Thủ tục sang tên sau khi thực hiện thủ tục khai nhận, bạn tham khảo bài viết: 

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề nhận thừa kế đất đai mà anh em không đồng ý, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

Luật Toàn Quốc Xin chân thành cảm ơn.

     Trân trọng./