Nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất...đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất..người sử dụng đất chỉ được miễn giảm một lần..

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

 Kiến thức cho bạn:

     Pháp luật đất đai quy định nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất như thế nào? Người sử dụng đất được miễn giảm trong trường hợp cụ thể như thế nào?

 Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất   

     Việc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho người sử dụng đất được quy định tại điều 10 của nghị định 45/2014/NĐ- CP với nội dung cụ thể như sau:

      “Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

     1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

     2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

     3. Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất.

     4. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này.

     5. Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

     6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

     7. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được giảm tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi phần giá trị quyền sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

     8. Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất (không hưởng ưu đãi) thì thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai như đối với trường hợp không được miễn, giảm tiền sử dụng đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng.”

Nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất

     Từ quy định trên của điều luật có thể tóm tắt lại một số vấn đề cơ bản khi người sử dụng đất thực hiện quyền này của mình như:

  • Tiền sử dụng đất chỉ được miễn giảm đối với một số đối tượng nhất định, phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Ví dụ: thông thường một số trường hợp như người sử dụng đất là đối tượng có công với cách mạng; người sử dụng đất thuộc trường hợp hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo…
  • Đối tượng thuộc trường hợp áp dụng miễn giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn giảm một lần cho trường hợp được ghi nhận theo luật.
  • Trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất bao gồm có: được Nhà nước giao đất để làm nhà ở; hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở; hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
  • Người sử dụng đất nếu thuộc trường hợp được miễn và giảm thì được miễn.
  • Người sử dụng thuộc trường hợp được miễn giảm theo nhiều mức khác nhau quy định tại nhiều văn bản khác nhau => người sử dụng đất được giảm theo mức cao nhất.
  • Hộ gia đình có nhiều người được miễn giảm thì mỗi người sẽ được miễn giảm theo mức riêng của từng người nhưng tổng mức giảm không được quá số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình.
  • Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định để được miễn giảm tiền sử dụng đất…

     Một số bài viết cùng chuyên mục bạn có thể tham khảo:

     Hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất

     Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất

     Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

    Trên đây là các quy định của pháp luật về nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: