Người được giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Người được giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 20155 (100%) 1 vote Người được giám hộ  Kiến thức của bạn:      Xin chào luật sư, xin cho tôi hỏi người được giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 bao gồm những ai? Kiến thức của […]

Người được giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015
5 (100%) 1 vote

Người được giám hộ 

Kiến thức của bạn:

     Xin chào luật sư, xin cho tôi hỏi người được giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 bao gồm những ai?

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật dân sự năm 2015

Nội dung tư vấn: Người được giám hộ 

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người dược giám hộ như sau

Điều 47. Người được giám hộ

1. Người được giám hộ bao gồm:

a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

b) Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

c) Người mất năng lực hành vi dân sự;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

2. Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu.

Người được giám hộ

Người được giám hộ

     Như vậy theo quy định trên những người sau thì có thể trở thành người giám hộ:

     Thứ nhất, Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ

     Người chưa thành niên được hiểu là người dưới 18 tuổi, những người này không còn cha, mẹ (tức là cha mẹ của người này đã chết), Một lưu ý là cha mẹ của người này có thể chết thực tế (chết sinh học) hoặc có thể chết về mặt pháp lý (bị tòa án tuyên). Không xác định được cha mẹ được hiểu là trường hợp không thể xác định được ai là cha, mẹ của người chưa thành niên đó

     Thứ hai, Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

     Thứ ba, Người mất năng lực hành vi dân sự

     Người mất năng lực hành vi dân sự được hiểu là người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi và người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

     Thứ tư, Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

      Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được hiểu là người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Người được giám hộ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./