Hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức như thế nào

Hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức như thế nào5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức2 Nội dung tư vấn về hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức2.1      1. Nguyên tắc xếp lương của công […]

Hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức như thế nào
5 (100%) 1 vote

Hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức

Câu hỏi của bạn: 

     Bà B hiện đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước và hưởng lương thủ quỹ, mã ngạch 06.035, bậc 12/12 hệ số 3,48 và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 26%, kể từ ngày 01/01/2018. Tháng 3/2018, bà B chuyển sang làm nhân viên văn thư, lưu trữ (bà B đã có bằng Trung cấp Văn thư – Lưu trữ). Luật sư cho hỏi:

     1. Bà B có được chuyển ngạch từ ngạch thủ quỹ 06.035 sang ngạch nhân viên 01.005 (theo nguyên tắc làm việc nào thì hưởng lương theo việc đó) hay không ?.

     2. Nếu được chuyển sang ngạch nhân viên 01.005 thì cách tính chuyển xếp sang lương mới của bà B như thế nào ?

Câu trả lời của Luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  •      Nghị định 204/2004/NĐ-CP
  •      Thông tư số 02/2007/TT-BNV
  •      Thông tư số 79/2005/TT-BNV

Nội dung tư vấn về hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức

     1. Nguyên tắc xếp lương của công chức

     Theo khoản 3, Mục II Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, việc xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

     “3- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát (sau đây gọi chung là ngạch công chức, viên chức).

     a) Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

     b) Việc phân loại kết quả tuyển dụng hoặc kết quả thi nâng ngạch không được dùng làm căn cứ để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.

     c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

    Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.”

     Như vậy, khi bà B từ thủ quỹ chuyển sang làm nhân viên văn thư, lưu trữ thì bà B phải chuyển từ ngạch thủ quỹ 06.035 sang ngạch nhân viên 01.005 và hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức tương ứng.

hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức

hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức

      2. Quy định của pháp luật về hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức

     Căn cứ vào khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ quy định về hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức như sau:

     ” 2. Xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức:

     a. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới.

     b. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ (ví dụ từ ngạch thuộc A2.2 sang ngạch thuộc A2.1), thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư này.

     c. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ (ví dụ từ ngạch thuộc A2.1 sang ngạch thuộc A2.2), thì thực hiện như cách xếp lương hướng dẫn tại điểm a Khoản 2 này và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được thực hiện như hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 mục II Thông tư này.”

      Theo thông tin bạn cung cấp bà B đang làm thủ quỹ hưởng lương hệ số 3,48 và bây giờ chuyển sang nhân viên lưu trữ mà theo bảng 4: BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì hệ số lương cuối cùng của nhân viên lưu trữ là 3.33. Do đó, trong trường hợp của bà B để sắp xếp khi hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức sẽ là xếp bậc lương của bà B ở bậc lương cuối cùng của nhân viên văn thư, giữ nguyên % phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ.

     Để được tư vấn chi tiết về hệ số lương thay đổi khi chuyển ngạch công chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ  Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./