Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2020

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2020 ban hành Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND..theo đó mức thu cao nhất là 150.000VND..

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN

Câu hỏi của bạn về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

     Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2018

     Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Cơ sở pháp lý về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên:

2. Nội dung tư vấn về lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên

2.1. Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên

     Căn cứ vào Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

     Đối tượng nộp lệ phí: Là cá nhân, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng miễn nộp lệ phí: không có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên

2.2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên

c) Mức thu:

Đơn vị tính: Đồng/01 giấy phép

STT

Nội dung

Mức thu

1

Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (bao gồm cấp mới, cấp lại và điều chỉnh GPXD)

75.000

2

Giấy phép xây dựng đối với công trình khác (không phải nhà ở riêng lẻ) (bao gồm cấp mới, cấp lại và điều chỉnh GPXD)

150.000

3

Gia hạn giấy phép xây dựng

15.000

2.3. Tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên

Tổ chức thu lệ phí:

  • Sở Xây dựng.
  • Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
  • Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Tổ chức thu, nộp lệ phí: Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo quy định hiện hành; nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Một số bài viết tham khảo liên quan:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Hưng Yên  quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.